Інструкція для посади "Електромонтер підземних споруд та комунікацій електрозв'язку 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтер підземних споруд та комунікацій електрозв'язку 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера підземних споруд та комунікацій електрозв'язку 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основні експлуатаційно-технічні вимоги до каналізаційних споруд;
      - технологію виконання робіт з технічного обслуговування і ремонту підземних споруд і комунікацій;
      - призначення механізмів, пристроїв, інструментів;
      - основні матеріали, які застосовуються;
      - види обробки кінців кабелів для протягування;
      - способи прогріву оболонки пластмасових кабелів під час укладання в оглядові пристрої;
      - Правила охорони ліній зв'язку, Умови проведення робіт у межах охоронних зон кабельних і повітряних ліній зв'язку та проводового мовлення;
      - правила прокладання всіх типів кабелів, у тому числі волоконно-оптичних;
      - правила зберігання кабелів на барабанах;
      - правила огородження і утримання дільниць, де виконуються земляні роботи;
      - технічну документацію на каналізаційні споруди;
      - порядок списання матеріалів.

1.4. Електромонтер підземних споруд та комунікацій електрозв'язку 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтер підземних споруд та комунікацій електрозв'язку 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтер підземних споруд та комунікацій електрозв'язку 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтер підземних споруд та комунікацій електрозв'язку 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Бере участь в експлуатаційно-технічному обслуговуванні каналізаційних споруд (огляд і ремонт колодязів і каналізаційних споруд, усунення пошкоджень, очищення та перевірка каналів телефонної каналізації).

2.2. Бере участь у будуванні цегляних коробок та колодязів малого і середнього типу.

2.3. Бере участь у монтажі збірних залізобетонних колодязів та укладанні й доукладанні труб у блоки телефонної каналізації.

2.4. Бере участь у протягуванні кабелів у канали телефонної каналізації ручним і механізованим способами.

2.5. Бере участь у роботах із прокладання кабелів у колекторах, лотках, траншеях і тунелях.

2.6. Запаює і зварює кінці кабелю.

2.7. Здійснює нагляд за роботами, які виконують будівельні організації в охоронних зонах.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтер підземних споруд та комунікацій електрозв'язку 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтер підземних споруд та комунікацій електрозв'язку 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтер підземних споруд та комунікацій електрозв'язку 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтер підземних споруд та комунікацій електрозв'язку 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтер підземних споруд та комунікацій електрозв'язку 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтер підземних споруд та комунікацій електрозв'язку 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтер підземних споруд та комунікацій електрозв'язку 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтер підземних споруд та комунікацій електрозв'язку 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтер підземних споруд та комунікацій електрозв'язку 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтер підземних споруд та комунікацій електрозв'язку 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтер підземних споруд та комунікацій електрозв'язку 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтер підземних споруд та комунікацій електрозв'язку 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтер підземних споруд та комунікацій електрозв'язку 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтер підземних споруд та комунікацій електрозв'язку 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтер підземних споруд та комунікацій електрозв'язку 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтер підземних споруд та комунікацій електрозв'язку 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Перевірка каналів телефонної каналізації; монтаж збірних залізобетонних колодязів.