Інструкція для посади "Електромонтер підземних споруд та комунікацій електрозв'язку 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтер підземних споруд та комунікацій електрозв'язку 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - марки кабелів, завантаження кабелів, що знаходяться в експлуатаційно-технічному обслуговуванні: типи труб телефонної каналізації, нумерацію оглядових пристроїв і каналів трубопроводів, кронштейнів, консолей;
      - правила навантаження, розвантаження і перевезення барабанів з кабелем, улаштування телефонної каналізації;
      - правила виконання земляних робіт під час прокладання телефонної каналізації;
      - правила користування механізованим інструментом;
      - рецептуру та правила виготовлення бетонних розчинів;
      - правила безпеки під час виконання робіт відповідно до обов'язків, особливо в разі надходження газу в оглядові пристрої;
      - правила користування газоаналізатором, газовим пальником і паяльною лампою;
      - правила роботи з броньованими кабелями та кабелями у свинцевій оболонці, ступінь розігрівання кабельних мас.

1.4. Електромонтер підземних споруд та комунікацій електрозв'язку 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтер підземних споруд та комунікацій електрозв'язку 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтер підземних споруд та комунікацій електрозв'язку 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтер підземних споруд та комунікацій електрозв'язку 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Бере участь в експлуатаційно-технічному обслуговуванні підземних споруд і комунікацій електрозв'язку.

2.2. Перевіряє роботу сигналізації під час відкриття пристроїв огляду.

2.3. Здійснює огляд кінцевих пристроїв.

2.4. Відкриває оглядові пристрої, вентилює колодязі.

2.5. Чистить оглядові пристрої в телефонній каналізації.

2.6. Перевіряє на загазованість оглядові пристрої, шахти і колектори за допомогою газоаналізатора.

2.7. Ремонтує оглядові пристрої, шахти, колектори, зчепи та ін.

2.8. Готує розчини для ремонту телефонної каналізації.

2.9. Виконує дрібний ремонт телефонної каналізації (замазує щілини, підштукатурює стіни, замінює і встановлює замки та ін.).

2.10. Ремонтує, замінює і фарбує металеві конструкції.

2.11. Готує кінці кабелю для паяння і зварювання.

2.12. Виконує розробку фунтів в траншеях і котлованах, в тому числі із застосуванням механізованого інструменту.

2.13. Встановлює сигнальні знаки.

2.14. Бере участь у прокладанні кабелів у траншеях, безтраншейним способом та в телефонній каналізації.

2.15. Навантажує та розвантажує матеріали та інструменти.

2.16. Заправляє та розпалює паяльні лампи, розігріває кабельні маси.

2.17. Фарбує кабелі з дистанційним живленням, волоконнооптичкі кабелі.

2.18. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.19. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтер підземних споруд та комунікацій електрозв'язку 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтер підземних споруд та комунікацій електрозв'язку 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтер підземних споруд та комунікацій електрозв'язку 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтер підземних споруд та комунікацій електрозв'язку 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтер підземних споруд та комунікацій електрозв'язку 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтер підземних споруд та комунікацій електрозв'язку 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтер підземних споруд та комунікацій електрозв'язку 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтер підземних споруд та комунікацій електрозв'язку 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтер підземних споруд та комунікацій електрозв'язку 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтер підземних споруд та комунікацій електрозв'язку 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтер підземних споруд та комунікацій електрозв'язку 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтер підземних споруд та комунікацій електрозв'язку 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтер підземних споруд та комунікацій електрозв'язку 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтер підземних споруд та комунікацій електрозв'язку 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтер підземних споруд та комунікацій електрозв'язку 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтер підземних споруд та комунікацій електрозв'язку 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.