Інструкція для посади "Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи електротехніки;
      - методи вимірювання ліній зв'язку постійним струмом;
      - основи телефонії і методи випробування проводів;
      - функціональні та монтажні схеми таксофонів;
      - порядок оформлення актів на розкрадання таксофонів;
      - загальні знання про джерела електроживлення;
      - правила ведення технічної документації;
      - Правила охорони ліній зв'язку та умови проведення робіт в межах охоронних зон кабельних і повітряних ліній зв'язку та проводового мовлення;
      - Правила безпеки при роботах на повітряних лініях зв'язку і проводового мовлення, Правила безпеки при роботах на кабельних лініях зв'язку і проводового мовлення, Правила перетину повітряних ліній зв'язку та радіотрансляційних мереж з лініями електропередач;
      - На повітряних лініях: будову повітряних ліній зв'язку і правила їх експлуатації;
      - обладнання перехрещень ліній зв'язку з лініями електропередачі;
      - правила роботи поблизу перехрещень ліній електропередачі з повітряними лініями зв'язку;
      - основні типи й профілі опор і стояків, їх призначення;
      - порядок нумерації опор;
      - правила користування механізованим інструментом;
      - На кабельних лініях: правила технічної експлуатації;
      - порядок утримання кабельних ліній під постійним надлишковим повітряним тиском;
      - правила користування газоаналізатором та правила перевірки загазованості кабельних колодязів і шахт;
      - основні уявлення про корозію;
      - нумерацію пар в кабелі, в розподільних і кінцевих пристроях;
      - завантаження кабелів, що знаходяться в експлуатаційно-технічному обслуговуванні;
      - Правила охорони ліній зв'язку та умови проведення робіт в охоронній зоні;
      - У разі обслуговування лінійних споруд СТЗ і проводового мовлення: основні принципи проводового мовлення, будову і правила технічної експлуатації ліній проводового мовлення, сільського телефонного зв'язку, внутрішньобудинкових мереж і радіотрансляційних точок;
      - будову абонентських гучномовців: схему і будову телефонного апарата;
      - У разі обслуговування таксофонів: функціональну схему й принцип дії таксофона;
      - порядок роботи з черговим столу контролю таксофонів;
      - маршрути інкасації;
      - правила будови таксофонного абонентського пункту;
      - У разі роботи з технічної паспортизації: основні положення з паспортизації і обліку лінійних споруд;
      - порядок ведення документації на телефонні шафи;
      - правила обстеження і складання паспортів на колодязі різних типів;
      - порядок оформлення документів на установку, перестановку і зняття телефонів.

1.4. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. На повітряних лініях: бере участь в експлуатаційно-технічному обслуговуванні повітряних ліній електрозв'язку; бере участь у визначенні характеру і місця пошкоджень на повітряних лініях, на абонентських лініях та абонентських пристроях і в усуненні пошкоджень; встановлює, замінює та ремонтує опори, стояки, траверси та приставки; оснащує опори і траверси арматурою; підвішує, перекладає та зрощує проводи; нумерує опори; чистить ізолятори на стовпах і стояках; випробовує проводи з контрольних опор; здійснює заземлення на повітряних лініях і абонентських пунктах; виготовляє та фарбує допоміжні пристрої (попереджувальні знаки, замінні стовпчики); виконує земляні роботи, розчищає траси; здійснює установку і перестановку телефонних апаратів та радіоточок; веде документацію на виконані роботи; перевіряє роботу абонентських та колективних гучномовців.

2.2. На кабельних лініях: бере участь у визначенні та усуненні пошкоджень кабелів, у захисті кабелів від корозії, ударів блискавки та електромагнітних впливів; щоденно перевіряє шахти і кабельні колодязі на загазованість, результати перевірки записує в журнал; перевіряє герметичність отворів каналів введених в дію блоків кабельної каналізації; виконує роботи з герметизації отворів каналів; перевіряє отвори труб у стельовому перекритті шахти; обслуговує прилади та обладнання для утримання кабелю під постійним надлишковим повітряним тиском; бере участь у визначенні траси кабелю з допомогою технічної документації, шурфування та трасопошукових приладів; здійснює нагляд за збереженням кабельно-каналізаційних споруд; виконує земляні роботи; встановлює телефонні апарати, прокладає абонентські лінії з кабельного вводу, встановлює додаткові апарати за схемою "директор-секретар", додаткові дзвінки, безобривні розетки для спарених телефонних апаратів; переставляє телефонні апарати в одному будинку з кабельного та повітряного вводу в інший будинок; переставляє телефонні апарати в одній кімнаті, виносить їх у коридор, установлює додаткові телефонні апарати; замінює телефонні апарати і розеткові шнури; знімає телефонні апарати і блоки НЧ-А, ВЧ-А та блоки абонентських високочастотних пристроїв (АВП); пробиває наскрізні отвори, сходинкові перекриття і робить борозни в цегляних стінах;.відновлює абонентські лінії із заміною і без заміни (1 х 2) проводів з кабельного вводу.

2.3. У разі обслуговування таксофонів: обслуговує таксофони, оглядає зовнішній стан таксофонів та таксофонних кабін; бере участь в усуненні пошкоджень в таксофонах (перевіряє роботу таксофонів на наявність зумера, замінює мікротелефонні трубки, замінює електронні блоки "телекарт", номеронабирачі, карткоприймачі); обслуговує абонентську лінію від кінцевого кабельного пристрою до абонентського пункту (таксофона); ремонтує мікротелефонні трубки в майстерні (розбирає, збирає, замінює телефонні та мікротелефонні капсули, замінює мікротелефонні шнури, металеві шланги, стальні троси, перевіряє мікротелефонні трубки); встановлює і замінює електролампи, вимикачі, світлове скло, гачки, полички, таблички в таксофонних кабінах; замінює таксофони на лініях; бере участь в установці і обладнанні абонентських пунктів таксофонів (встановлює кабіни, вирівнює їх, закріпляє, обладнує фундамент та ін); встановлює телефонні апарати в переговорних пунктах; пломбує копилки, готує і замінює копилки в таксофонах, здійснює інкасацію копилок; реєструє отримання та повернення копилок і ключів, перевіряє сигналізацію копилок; складає акти на розкрадання копилок таксофонів, їх деталей і акти на заміну обладнання; аналізує дохідність таксофонів на закріпленій дільниці.

2.4. У разі роботи з технічної паспортизації: обстежує наземні лінійні споруди, кабельні та повітряні вводи і розподільні коробки, кабельні колодязі на відповідність до схем і паспортів; робить нескладні ескізи; обстежує траси телефонної каналізації, траси броньованих кабелів; веде документацію на телефонні шафи і вносить зміни в документацію після виконання нарядів; продзвонює магістральні та розподільні кабелі, готує документацію; обробляє дані протоколів вимірювань; обновлює технічну документацію; складає плани кросів на АТС малої ємності; обстежує кабелі, що прокладені по стінах споруд і в каналах схованої проводки, виконує ескізи (схеми) та складає електричні паспорти на ці кабелі; перевіряє електричні паспорти й технічну документацію на відповідність до існуючого стану; перевіряє дані на нові установки та перестановки телефонів; оформляє наряди на зняття телефонів; складає і обробляє рапорти переключень; складає відомості для формулярів; складає технічну документацію і паспорти на кабельні колодязі, колектори та інші лінійні споруди.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.