Інструкція для посади "Машиніст установки сухого гасіння коксу 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 19. Коксохімічне виробництво", що затверджен наказом міністерства промислової політики України 18.01.2002 N 28. Погоджений міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2002 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст установки сухого гасіння коксу 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста установки сухого гасіння коксу 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес коксування;
      - будову та принцип роботи устаткування установки;
      - правила гасіння коксу;
      - графік видавання коксу;
      - правила котлонагляду з експлуатації посудин, що працюють під тиском;
      - виробничу сигналізацію.

1.4. Машиніст установки сухого гасіння коксу 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст установки сухого гасіння коксу 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст установки сухого гасіння коксу 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст установки сухого гасіння коксу 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес сухого гасіння коксу під керівництвом машиніста вищої кваліфікації.

2.2. Обслуговує устаткування низу установки сухого гасіння коксу.

2.3. Керує підіймачем.

2.4. Приймає коксовозний вагон від машиніста електровоза гасильного вагона та відправляє порожній вагон.

2.5. Стежить за роботою розвантажувальних пристроїв та рамп коксу, за роботою вентиляційних систем.

2.6. Подає, гасить та розвантажує кокс із бункера під керівництвом машиніста вищої кваліфікації.

2.7. Забезпечує рівномірне та послідовне подавання коксу на коксосортування.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст установки сухого гасіння коксу 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст установки сухого гасіння коксу 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст установки сухого гасіння коксу 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст установки сухого гасіння коксу 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст установки сухого гасіння коксу 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст установки сухого гасіння коксу 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст установки сухого гасіння коксу 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст установки сухого гасіння коксу 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст установки сухого гасіння коксу 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст установки сухого гасіння коксу 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст установки сухого гасіння коксу 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст установки сухого гасіння коксу 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст установки сухого гасіння коксу 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст установки сухого гасіння коксу 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст установки сухого гасіння коксу 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст установки сухого гасіння коксу 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.