Інструкція для посади "Ведучий програми", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 83. Діяльність у галузі радіомовлення та телебачення (Видання друге, перепрацьоване)", що затверджен державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України 19.11.2002 р. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Ведучий програми" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж журналістської роботи - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство, постанови, розпорядження, накази та інші нормативні документи органів, що регламентують діяльність телебачення, радіомовлення;
      - інформацію про громадсько-політичні події, стан і перспективи розвитку господарського, наукового та культурного життя в країні та за кордоном;
      - технічні засоби та технологію створення теле-, радіопрограм;
      - літературне редагування;
      - техніку мовлення;
      - норми сучасного літературного мовлення;
      - методи роботи в кадрі (перед мікрофоном);
      - основи авторського і трудового законодавства;
      - нормативні акти та методичні рекомендації щодо регламентації діяльності творчих працівників;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

1.4. Ведучий програми призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Ведучий програми підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Ведучий програми керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Ведучий програми під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює ведення студійних і позастудійних телевізійних (радіо-) програм на високому рівні.

2.2. Бере участь у розробленні основних напрямів телебачення, радіомовлення.

2.3. Готує власні матеріали і виступає в ефірі як автор програми.

2.4. Виїздить на місце для висвітлення найважливіших подій.

2.5. Підтримує постійний зв'язок з органами державного і господарського управління, громадськими організаціями, творчими спілками, регіональними теле-, радіоорганізаціями.

2.6. Готує попередню верстку програми, підводки до сюжетів.

2.7. У разі потреби готує коментар.

2.8. Бере участь у підготовці програм.

2.9. Попередньо знайомиться із загальною ідеєю та літературною основою програми, вносить пропозиції щодо її удосконалення.

2.10. Працює з учасниками програми, разом з режисером надає їм допомогу в оволодінні специфікою телебачення (радіо).

2.11. Бере участь спільно з творчою бригадою в попередніх переглядах (прослуховуваннях) відібраних і знятих відеозаписів (записаних фонограм).

2.12. Готує текст (тези) ведення програм, погоджує його з редактором, забезпечує достовірність наведених даних.

2.13. Бере участь у репетиціях і записах, працює в прямому ефірі.

2.14. Бере участь у переглядах і відбиранні матеріалів для монтажу.

2.15. У разі потреби здійснює створення програм як редактор.

2.16. Замовляє авторам літературні матеріали та редагує їх, організовує виступи учасників програм.

2.17. Бере участь в обговоренні авторських робіт, прийомі режисерських сценаріїв та готових програм.

2.18. Працює з листами телеглядачів (радіослухачів), враховує їх під час створення програм, готує відповіді авторам листів.

2.19. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.20. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Ведучий програми має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Ведучий програми має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Ведучий програми має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Ведучий програми має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Ведучий програми має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Ведучий програми має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Ведучий програми має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Ведучий програми має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Ведучий програми має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Ведучий програми несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Ведучий програми несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Ведучий програми несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Ведучий програми несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Ведучий програми несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Ведучий програми несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Ведучий програми несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.