Інструкція для посади "Такелажник на монтажі 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Такелажник на монтажі 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи такелажником на монтажі 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову такелажного устаткування вантажопідйомністю до 25 т;
      - усі види такелажних вузлів, стропів і захватів, що застосовуються для підіймання й опускання будівельних конструкцій та устаткування;
      - конструкції гвинтових, рейкових і гідравлічних домкратів;
      - застосування променевих траверсів і способи стропування ними.

1.4. Такелажник на монтажі 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Такелажник на монтажі 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Такелажник на монтажі 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Такелажник на монтажі 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує такелажні роботи середньої складності під час монтажу будівельних конструкцій та технологічного устаткування масою більше 10 до 25 т.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Такелажник на монтажі 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Такелажник на монтажі 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Такелажник на монтажі 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Такелажник на монтажі 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Такелажник на монтажі 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Такелажник на монтажі 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Такелажник на монтажі 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Такелажник на монтажі 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Такелажник на монтажі 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Такелажник на монтажі 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Такелажник на монтажі 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Такелажник на монтажі 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Такелажник на монтажі 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Такелажник на монтажі 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Такелажник на монтажі 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Такелажник на монтажі 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Стропування та розстропову-вання будівельних конструкцій та устаткування масою більше 10 до 25 т на робочих місцях.

5.2. Установлювання та знімання блоків, талей і поліспастів вантажопідйомністю більше 10 до 25 т.

5.3. Закріплювання та знімання тимчасових розтяжок і відтяжок під час монтажу будівельних конструкцій та устаткування.

5.4. Виготовляння й установлювання якорів зусиллям до 245 кН (25 тс).

5.5. Запасування тросом поліспастів вантажопідйомністю до 25 т.

5.6. Улаштовування на монтажі тимчасових клітей висотою до 1,5 м із шпал.

5.7. Піднімання, переміщання й опускання за допомогою ручних і механізованих засобів будівельних конструкцій та устаткування масою більше 10 до 25 т: залізобетонних і металевих ферм, мостових кранів, холодильників, конденсаторів, теплообмінників, вакуум-сушарок, кислотних башт, сепараторів, рефрежераторів, кристалізаторів, насосів, вентиляторів, блоків і вузлів трубопроводів, випарників та іншого технологічного устаткування.