Інструкція для посади "Столяр-верстатник 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Столяр-верстатник 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи столяром-верстатником 4 розряду – не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - властивості деревини твердих та цінних порід, способи та правила її оброблення;
      - способи виготовлення, збирання, приганяння, навішування, встановлення складних столярних виробів, меблів, вбудованих меблів;
      - способи та правила виготовляння з'єднань, збирання елементів столярних виробів, меблів та вбудованих меблів складної конструкції;
      - правила дотримання послідовності виконання робіт згідно з технологією;
      - вимоги до якості виконання робіт;
      - конструкцію, правила експлуатації, налагоджування деревообробних верстатів;
      - правила підготовки до роботи різального інструменту;
      - теорію різання деревини;
      - правила читання технічних креслень;
      - технологічні схеми розкроювання матеріалів;
      - будову та правила користування контрольно-вимірювальними приладами та інструментом;
      - стандарти на сировину та готову продукцію;
      - причини виникнення браку та способи його усунення;
      - правила дотримання пожежної та електричної безпеки;
      - правила та норми з охорони праці під час виконання робіт.

1.4. Столяр-верстатник 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Столяр-верстатник 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Столяр-верстатник 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Столяр-верстатник 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує складні столярні роботи, роботи з обробляння деревини вручну, механічним та електричним інструментом, на деревообробних верстатах.

2.2. Виготовляє та встановлює складні столярні вироби, меблі, вбудовані меблі.

2.3. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.4. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Столяр-верстатник 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Столяр-верстатник 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Столяр-верстатник 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Столяр-верстатник 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Столяр-верстатник 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Столяр-верстатник 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Столяр-верстатник 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Столяр-верстатник 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Столяр-верстатник 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Столяр-верстатник 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Столяр-верстатник 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Столяр-верстатник 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Столяр-верстатник 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Столяр-верстатник 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Столяр-верстатник 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Столяр-верстатник 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Виготовляння на деревообробних верстатах та встановлювання заокруглень поручнів, півциркульних рам і коробок, їх збирання та встановлювання.

5.2. Виготовляння складних деталей, елементів меблів та вбудованих меблів із застосуванням ручного, механізованого та електричного інструменту, на деревообробних верстатах.

5.3. Свердління отворів на багатошпиндельних свердлильно-присаджувальних верстатах із механічним подаванням деталей.

5.4. Стругання шпону з деревини різних порід на шпоностругальних верстатах.

5.5. Копіювальне точіння, інші складні токарні роботи за зразками або кресленнями.

5.6. Фрезерування заглиблень, пазів під фурнітуру на фасадних поверхнях.

5.7. Розкроювання гнутоклеєних заготовок на одношпиндельних та багатошпиндельних верстатах.

5.8. Вирізування отворів, вікон у щитах облицювання, деревно-шаруватих матеріалах круглими пилами та прес-штампах.

5.9. Фугування крайок, поперечне розкроювання лущеного, струганого шпону.

5.10. Приганяння та навішування з урізуванням завіс віконних рам, дверних полотен, складних деталей, елементів меблів, вбудованих меблів.

5.11. Розмічання за ескізами та виготовляння шаблонів для штукатурних робіт, форм для ліпних робіт.

5.12. Установлювання з приганянням до місця складного врізного та частково врізного приладдя (наскрізні шпінгалети, фрамужне приладдя, замки автоматичні, з поворотною ручкою тощо).

5.13. Виготовляння архітектурних деталей на токарних, фрезерувальних верстатах.

5.14. Виготовляння допоміжних пристроїв, шаблонів за кресленнями.

5.15. Налагоджування деревообробних верстатів, участь у їх плановому запобіжному ремонті.