Інструкція для посади "Оброблювач основи металосіток 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 44. Виробництво металевих канатів, сіток, пружин, щіток та ланцюгів", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України N 28 від 18.01.2002 р.. Погоджен Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оброблювач основи металосіток 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову металоткацьких верстатів, що обслуговуються;
      - державні стандарти та технічні умови на металосітки;
      - типи та сорти металосіток;
      - підбирання дисків згідно з діаметром дроту;
      - призначення та умови використання контрольно-вимірювальних інструментів і спеціальних пристроїв.

1.4. Оброблювач основи металосіток 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оброблювач основи металосіток 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оброблювач основи металосіток 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оброблювач основи металосіток 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обробляє основу металосіток з діаметром дроту понад 0,25 до 1,5 мм.

2.2. Установлює та закріплює навійний вал на навійну установку в підшипники металоткацького верстату.

2.3. Перевіряє правильність підвішування реміз та установлює берди.

2.4. Прилаштовує основу невеликими пучками та прив'язує їх до гребінки товарного валу.

2.5. Установлює необхідну щільність сітки за утоком та натягує основу згідно з визначеним відсотком усадки.

2.6. Прокладає цінові планки.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оброблювач основи металосіток 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оброблювач основи металосіток 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оброблювач основи металосіток 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оброблювач основи металосіток 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оброблювач основи металосіток 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оброблювач основи металосіток 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оброблювач основи металосіток 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оброблювач основи металосіток 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оброблювач основи металосіток 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оброблювач основи металосіток 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оброблювач основи металосіток 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оброблювач основи металосіток 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оброблювач основи металосіток 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оброблювач основи металосіток 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оброблювач основи металосіток 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оброблювач основи металосіток 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.