Інструкція для посади "Робітник зеленого будівництва 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Робітник зеленого будівництва 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи робітником зеленого будівництва 2 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи планування площин, грядок, доріжок і укосів під рейку або шаблон;
      - способи копання ям і траншей у мерзлому грунті;
      - способи розморожування грунту;
      - розміри садивних ям і траншей;
      - способи підготовляння садильних місць у ямах і траншеях;
      - способи захисту дерев від пошкодження, утеплювання їх на зиму в період будівництва;
      - способи сіяння газонних трав на горизонтальних поверхнях;
      - способи поливання горизонтальних поверхонь;
      - правила транспортування дерев з оголеною кореневою системою;
      - засоби малої механізації та правила роботи з ними;
      - способи обрізання та проріджування крон стандартних дерев;
      - способи підстригання газонів і живоплоту.

1.4. Робітник зеленого будівництва 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Робітник зеленого будівництва 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Робітник зеленого будівництва 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Робітник зеленого будівництва 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує прості роботи під час закладання зелених насаджень, розбивання газонів, скверів і будівництва спортивних майданчиків.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Робітник зеленого будівництва 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Робітник зеленого будівництва 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Робітник зеленого будівництва 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Робітник зеленого будівництва 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Робітник зеленого будівництва 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Робітник зеленого будівництва 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Робітник зеленого будівництва 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Робітник зеленого будівництва 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Робітник зеленого будівництва 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Робітник зеленого будівництва 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Робітник зеленого будівництва 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Робітник зеленого будівництва 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Робітник зеленого будівництва 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Робітник зеленого будівництва 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Робітник зеленого будівництва 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Робітник зеленого будівництва 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Розкидання органічних добрив по площині для посадок.

5.2. Удобрювання грунту мінеральними розчинами.

5.3. Обрізання та проріджування кущових рослин.

5.4. Перенесення розсади у горщиках та ящиках.

5.5. Копання садильних ям і траншей у талому грунті.

5.6. Планування площин, грядок, доріжок і укосів під рейку або шаблон.

5.7. Копання садильних ям і траншей у мерзлому грунті.

5.8. Підготовляння основ у ямах і траншеях під час саджання стандартних дерев і кущових рослин.

5.9. Прикопування стандартних дерев і кущових рослин з оголеною кореневою системою в мерзлому грунті (в осінньо-зимовий період).

5.10. Захист дерев від пошкоджень і утеплювання їх на зиму.

5.11. Вибирання з-під плуга саджанців з оголеною кореневою системою.

5.12. Звалювання дерев, розпилювання стовбурів.

5.13. Корчування та підрубування пнів та кущів вручну.

5.14. Обрізання паростків дерев.

5.15. Обрізання коренів саджанців під час саджання.

5.16. Саджання квітів на газони й у вази.

5.17. Саджання багаторічних і килимових квітів.

5.18. Поливання газонних трав і дерево-кущових рослин.

5.19. Сіяння газонних трав на горизонтальних поверхнях вручну та механізованим способом.

5.20. Викошування газонів вручну та газонокосилками.

5.21. Підживлювання рослин мінеральними добривами.

5.22. Викопування квіткових рослин.

5.23. Поливання дерев, кущів гідробуром і квіткових рослин вручну.

5.24. Улаштовування насипних клумб і рабаток.

5.25. Суцільне обдерновування горизонтальних поверхонь і укосів у клітинку.

5.26. Ремонт одернування.

5.27. Навантажування та розвантажування стандартних дерев з оголеною кореневою системою.