Інструкція для посади "Піскоструминник 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Піскоструминник 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи піскоструминником 5 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, правила експлуатації, технічного обслуговування та ремонту піскоструминного апарата;
      - правила виконання робіт за технологією, вимоги до якості робіт;
      - способи скріплювання та нарощування шлангів і наконечника;
      - правила очищання поверхонь піскоструминним апаратом;
      - послідовність очищення;
      - методи та правила очищення пам'яток історії, культури та архітектури, об'ємних ліпних архітектурних деталей зі складним орнаментом, скульптур;
      - правила переставляння та кріплення драбинок, підвісних колисок під час очищання вертикальних поверхонь;
      - будову захисних пристроїв, що застосовуються під час очищання поверхонь піскоструминним апаратом на висотних роботах;
      - правила користування монтажним і верхолазним устаткуванням;
      - правила та норми з охорони праці під час виконання робіт на висоті.

1.4. Піскоструминник 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Піскоструминник 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Піскоструминник 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Піскоструминник 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Очищає на висоті поверхні будівельних конструкцій, апаратури, устаткування, унікальних будівель і споруд різного призначення, пам'яток історії, культури та архітектури, об'ємних ліпних архітектурних деталей зі складним орнаментом, скульптур піскоструминним апаратом.

2.2. Виконує щозмінне технічне обслуговування піскоструминного апарата, бере участь у його плановому запобіжному ремонті.

2.3. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.4. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Піскоструминник 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Піскоструминник 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Піскоструминник 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Піскоструминник 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Піскоструминник 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Піскоструминник 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Піскоструминник 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Піскоструминник 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Піскоструминник 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Піскоструминник 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Піскоструминник 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Піскоструминник 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Піскоструминник 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Піскоструминник 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Піскоструминник 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Піскоструминник 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Виконання на висоті особливо складних робіт з очищання піскоструминним апаратом поверхонь будівельних конструкцій, апаратів, устаткування, будівель і споруд різного призначення, пам'яток історії, культури та архітектури, об'ємних ліпних архітектурних деталей зі складним орнаментом, скульптур.

5.2. Кріплення та нарощування шлангів.

5.3. Кріплення наконечника.

5.4. Переставляння та кріплення драбинок або підвісних колисок у ході роботи на висоті.