Інструкція для посади "Слюсар з виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар з виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - види та призначення санітарно-технічних матеріалів і устаткування;
      - сортамент труб, фітінгів, фасонних частин, арматури і засобів кріплення;
      - призначення слюсарних інструментів;
      - правила стропування та переміщання вантажів;
      - способи вимірювання діаметрів труб, фітингів і арматури;
      - способи сполучання вузлів і деталей.

1.4. Слюсар з виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар з виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар з виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар з виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує найпростіші роботи під час виготовляння деталей, конструкцій і вузлів санітарно-технічних систем.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар з виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар з виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар з виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар з виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар з виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар з виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар з виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар з виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар з виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар з виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар з виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар з виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар з виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар з виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар з виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар з виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Сортування труб, фітінгів, фасонних частин, арматури та засобів кріплення.

5.2. Підготовляння допоміжних матеріалів (лляного пасма, сурику, розчину сірки тощо).

5.3. Зболчування невідповідальних з'єднань.

5.4. Комплектування згонів муфтами та контргайками, болтів гайками.

5.5. Установлювання прокладок.

5.6. Оббивання окалини після газового різання.

5.7. Нанесення рисок на кінці деталей з труб.

5.8. Зачіплювання вантажів інвентарними стропами, підтримування та повертання труб під час газового різання й електроприхвачування.

5.9. Маркування вузлів клеймуванням і фарбою.

5.10. Виготовляння й установлювання захисних гільз для трубопроводів.

5.11. Виготовляння сталевих бирок.

5.12. Очищання секцій чавунного котла зсередини та ззовні з промиванням.

5.13. Виготовляння, установлювання та знімання запобіжних пробок і заглушок на трубах.