Інструкція для посади "Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи слюсарем-електриком з ремонту та обслуговування електричних підйомників (ліфтів) 4 розряду – не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та конструктивні особливості складних електричних підйомників (ліфтів), електричних двигунів, контрольно-вимірювальних приладів різних типів;
      - складні електромонтажні схеми з'єднань електричних деталей та схем;
      - технологічний процес ремонту, складання, випробування та регулювання електричного та механічного устаткування, механізмів, агрегатів, складних електричних двигунів, пускорегулювальної апаратури, контрольно-вимірювальних приладів різних типів;
      - сортамент та марки інструментальних сталей;
      - способи слюсарного та термічного оброблення складних деталей;
      - допуски та посадки під час оброблення деталей, складання вузлів, механізмів та агрегатів;
      - принцип взаємодії деталей, вузлів та механізмів;
      - способи приганяння деталей за шаблонами та калібрами;
      - способи балансування, центрування, вивіряння та регулювання електричного та механічного устаткування, що монтується;
      - правила виконання вимірювань і складання ескізів окремих конструкцій, вузлів і блоків устаткування для виготовлення на стендах та в майстернях;
      - правила складання креслень та ведення технічної докум.;
      - способи виявлення причин передчасного спрацювання сполучених деталей;
      - способи відновлення, зміцнення спрацьованих деталей та нанесення захисного антикорозійного покриття;
      - причини виникнення несправностей у роботі механізмів, агрегатів, двигунів, устаткування, способи їх виявлення та усунення;
      - будову та правила експлуатації ручного, механізованого, пневматичного та електричного електрослюсарного інструменту, такелажного та монтажного устаткування, пристроїв, металообробних верстатів;
      - правила та способи стропування вантажів великої ваги для їх переміщання;
      - правила підбирання та випробовування тросів, канатів, ланцюгів та спеціальних вантажозахватних пристроїв в залежності від ваги, габаритів та конфігурації вантажу;
      - способи визначання центру ваги елементів і вузлів електричних підйомників (ліфтів) під час їх монтажу та демонтажу;
      - правила дотримання пожежної та електричної безпеки;
      - правила та норми з охорони праці під час виконання робіт на висоті.

1.4. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує складні слюсарні та електрослюсарні роботи під час монтажу, демонтажу, ремонту, налагоджування та технічного обслуговування електричних підйомників (ліфтів).

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Виконання складних електрослюсарних робіт під час ремонту, налагоджування, регулювання та технічного обслуговування електричних підйомників (ліфтів).

5.2. Слюсарне обробляння деталей за 6 – 7 квалітетами (1-2 класами точності) із застосуванням слюсарного інструменту різних типів, металообробних верстатів.

5.3. Розмічання електричних деталей та схем за зразками та технічними кресленнями для різних видів обробляння.

5.4. Гартування, відпалювання та відпускання складних деталей.

5.5. Складання складних деталей та вузлів для зварювання.

5.6. Виготовляння складних шаблонів для електричних деталей та схем, накладок, прокладок до шин і контактних виводів електричного устаткування.

5.7. Обробляння контактних поверхонь на електричному устаткуванні та шинах.

5.8. Відновлювання спрацьованих деталей, зміцнення спрацьованих деталей та нанесення захисного антикорозійного покриття.

5.9. Складання у блоки кабельних конструкцій, коробів і лотків.

5.10. Прокладання, підключення електричних проводів та кабелів.

5.11. Випробування та визначення місць пошкодження електричних кабелів та проводів.

5.12. Установлювання роз'єднувачів і приводів до них, складного електричного устаткування, приладів, апаратів вимірювання, керування та захисту на електричних підйомниках (ліфтах).

5.13. Регулювання електричного устаткування та налагоджування систем керування електричних підйомників (ліфтів) з груповим і парним керуванням зі швидкістю руху до 1 м/сек.

5.14. Перевірка та настроювання складних апаратів релейного захисту.

5.15. Складання схем вимірювання та випробування.

5.16. Перевірка підключення амперметрів, вольтметрів, лічильників, приладів контролю.

5.17. Монтаж, демонтаж, випробування, регулювання та налагоджування складних вузлів, механізмів, агрегатів, устаткування.

5.18. Здавання в експлуатацію електричних підйомників (ліфтів).

5.19. Виявляння несправностей у роботі механізмів, агрегатів, устаткування, їх усунення.

5.20. Участь у виконанні поточного ремонту електричних підйомників (ліфтів).

5.21. Підбирання та випробовування тросів, канатів, ланцюгів та спеціальних вантажозахватних пристроїв в залежності від ваги, Габаритів та конфігурації вантажу.