Інструкція для посади "Слюсар з виготовлення вузлів і деталей технологічних трубопроводів 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар з виготовлення вузлів і деталей технологічних трубопроводів 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи слюсарем з виготовлення вузлів і деталей технологічних трубопроводів 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила заготовляння вузлів трубопроводів, розрахованих на умовний тиск до 9,8 Мпа (100 кгс/см2);
      - типи опор і кріплення для них;
      - види і будову верстатів для гнуття труб з нагріванням струмом високої частоти;
      - типи компенсаторів;
      - правила виконання гідравлічного і пневматичного випробовування трубопроводів;
      - будову та правила керування напівавтоматичними лініями з виготовлянням прямолінійних секцій трубопроводів з одночасним нанесенням антикорозійної ізоляції;
      - правила складання вузлів і вимоги до трубопроводів, розрахованих на умовний тиск до 9,8 МПа (100 кгс/см2).

1.4. Слюсар з виготовлення вузлів і деталей технологічних трубопроводів 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар з виготовлення вузлів і деталей технологічних трубопроводів 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар з виготовлення вузлів і деталей технологічних трубопроводів 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар з виготовлення вузлів і деталей технологічних трубопроводів 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує складні роботи під час виготовлення деталей і вузлів технологічних трубопроводів.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар з виготовлення вузлів і деталей технологічних трубопроводів 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар з виготовлення вузлів і деталей технологічних трубопроводів 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар з виготовлення вузлів і деталей технологічних трубопроводів 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар з виготовлення вузлів і деталей технологічних трубопроводів 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар з виготовлення вузлів і деталей технологічних трубопроводів 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар з виготовлення вузлів і деталей технологічних трубопроводів 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар з виготовлення вузлів і деталей технологічних трубопроводів 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар з виготовлення вузлів і деталей технологічних трубопроводів 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар з виготовлення вузлів і деталей технологічних трубопроводів 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар з виготовлення вузлів і деталей технологічних трубопроводів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар з виготовлення вузлів і деталей технологічних трубопроводів 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар з виготовлення вузлів і деталей технологічних трубопроводів 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар з виготовлення вузлів і деталей технологічних трубопроводів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар з виготовлення вузлів і деталей технологічних трубопроводів 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар з виготовлення вузлів і деталей технологічних трубопроводів 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар з виготовлення вузлів і деталей технологічних трубопроводів 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Розмічання деталей.

5.2. Гнуття труб діаметром понад 200 мм.

5.3. Підкатка кінців труб на конус.

5.4. Насаджування фланців на труби та стикування труб діаметром більше 200 до 1200 мм.

5.5. Виготовляння штуцерів, трійників і секційних відводів.

5.6. Гнуття труб на стиках (незалежно від діаметра) з нагріванням струмом високої частоти.

5.7. Виготовляння переходів і секційних відводів.

5.8. Підготовляння, притирання, шабрування, установлювання арматури діаметром більше 200 до 400 мм, розрахованої на умовний тиск до 4 Мпа (40 кгс/см2).

5.9. Підготовляння, притирання, шабрування та гідравлічне випробовування й установлювання арматури до 200 мм, розрахованої на умовний тиск понад 4 до 9,8 Мпа (40 до 100 кгс/см2).

5.10. Установлювання реперів для замірювання теплових розширень і повзучості металів.

5.11. Складання вузлів трубопроводів на стендах і механізованих лініях.

5.12. Складання прямолінійних секцій трубопроводів на механізованих і напівавтоматичних лініях з одночасним нанесенням антикорозійного покриття.