Інструкція для посади "Укладальник промислових залізобетонних труб 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Укладальник промислових залізобетонних труб 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи укладальником промислових залізобетонних труб 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи монтажу, демонтажу й експлуатації підйомно-переставної, ковзної опалубки та пристроїв для їх підйому;
      - конструкцію шахтних підйомників, механізмів для підйому ковзної та переставної опалубки, правила їх монтажу, експлуатації та демонтажу;
      - технологію монтажу робочих та футерувальних площадок, футерувальних обойм і підіймальних головок;
      - способи установлювання арматури й укладання бетонної суміші у складних конструкціях;
      - номенклатуру та склад антикорозійних, теплоізоляційних і футерувальних матеріалів;
      - способи виконання антикорозійних, теплоізоляційних і футерувальних робіт;
      - вимоги до якості виконання залізобетонних, антикорозійних, фарбувальних та футерувальних робіт.

1.4. Укладальник промислових залізобетонних труб 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Укладальник промислових залізобетонних труб 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Укладальник промислових залізобетонних труб 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Укладальник промислових залізобетонних труб 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує складні роботи під час будівництва та ремонту монолітних залізобетонних труб, радіо- й телебашт та інших висотних монолітних залізобетонних споруд.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Укладальник промислових залізобетонних труб 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Укладальник промислових залізобетонних труб 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Укладальник промислових залізобетонних труб 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Укладальник промислових залізобетонних труб 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Укладальник промислових залізобетонних труб 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Укладальник промислових залізобетонних труб 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Укладальник промислових залізобетонних труб 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Укладальник промислових залізобетонних труб 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Укладальник промислових залізобетонних труб 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Укладальник промислових залізобетонних труб 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Укладальник промислових залізобетонних труб 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Укладальник промислових залізобетонних труб 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Укладальник промислових залізобетонних труб 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Укладальник промислових залізобетонних труб 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Укладальник промислових залізобетонних труб 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Укладальник промислових залізобетонних труб 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Монтаж, експлуатація та демонтаж шахтних підіймачів, робочих та футерувальних площадок, футерувальних обойм, підіймальних головок та опалубок.

5.2. Установлювання та в'язання складної арматури у складних конструкціях з укладанням бетонної суміші та її ущільнювання за допомогою вібратора.

5.3. Центрування опалубки.

5.4. Монтаж та демонтаж захисного покриття й підвісного риштування.

5.5. Монтаж металевих конструкцій.

5.6. Установлювання закладних деталей з їх кріпленням.

5.7. Монтаж та переставляння тепляків.

5.8. Нанесення на зовнішні бетонні поверхні фарбувального та антикорозійного покриттів механізованим способом та вручну.

5.9. Футерування внутрішньої поверхні ствола труби звичайною та кислототривкою цеглою.

5.10. Роботи на підвісному риштуванні.