Інструкція для посади "Тесляр 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Тесляр 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи теслярем 2 розряду – не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основні породи та дефекти деревини;
      - основи будови електроінструменту;
      - прийоми чистого обстругування лісоматеріалів, обтісування колод, заготовлення одиночних паль одностоякових опор;
      - способи заготовлення прямолінійних щитів опалубки і перегородок під штукатурку;
      - способи улаштовування цоколів, дощатих настилів, перегородок, чорних обшивок та елементів покрівель;
      - способи приготування антисептичних і вогнезахисних сумішей;
      - способи нанесення антисептичних і вогнезахисних сумішей фарбопультами та розпилювачами;
      - основні властивості рулонних і штучних покрівельних матеріалів;
      - способи розмічання простих покрівель і покривання їх рулонними (насухо) та штучними матеріалами.

1.4. Тесляр 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Тесляр 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Тесляр 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Тесляр 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує прості теслярські й опалубні роботи.

2.2. Покриває покрівлі простої форми рулонними (насухо) і штучними покрівельними матеріалами.

2.3. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.4. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Тесляр 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Тесляр 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Тесляр 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Тесляр 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Тесляр 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Тесляр 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Тесляр 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Тесляр 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Тесляр 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Тесляр 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Тесляр 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Тесляр 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Тесляр 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Тесляр 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Тесляр 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Тесляр 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Загально будівельні роботи - виготовляння простих щитів для перегородок під штукатурення.

5.2. Улаштовування лат.

5.3. Обшивання стін і стель під штукатурення й облицьовування.

5.4. Улаштовування нижнього дощатого настилу в двошарових підлогах (чорних підлог).

5.5. Установлювання плінтусів і гантелей.

5.6. Улаштовування закидок і ремонт цоколів.

5.7. Конопачення стін, віконних прорізів.

5.8. Латування крокв і підшивання карнизів.

5.9. Улаштовування тимчасових огорож і воріт.

5.10. Нанесення антисептичних і вогнезахисних сумішей на дерев'яні конструкцій та деталі фарбопультами та розпилювачами.

5.11. Улаштовування дерев'яних водозбірних колодязів, лотків і зумпфів.

5.12. Виготовляння та ремонт простого будівельного інвентаря.

5.13. Обтісування колод на канти та накругло, обтісування ребер дощок і пластин.

5.14. Затісування кінців колод.

5.15. Чисте обстругування лісоматеріалів, вибирання пазів, гребенів і четвертей.

5.16. Обробляння лісоматеріалів електроінструментом.

5.17. Розбирання лат та дерев'яних покрівель.

5.18. Укладання лежнів і дощатого настилу.

5.19. Виготовляння плавучих лат.

5.20. Обшивання стін зрубів і льодорізів дошками.

5.21. Заготовляння одиночних паль, насаджування на палі бугелів і башмаків.

5.22. Відпилювання голів паль і верху шпунтових рядів.

5.23. Заготовляння одностоякових опор ліній зв'язку та електропередач.

5.24. Обробляння поверхонь сухою штукатуркою.

5.25. Обробляння сухою штукатуркою вбудованих шаф.

5.26. Покривання та ремонт одно- й двосхилих дахів рулонними матеріалами насухо з пришиванням цвяхами, азбестоцементними листами або плитками (шифером) і ремонт покриттів із цих матеріалів.

5.27. Обробляння звисів і стиків.

5.28. Розбирання риштувань.

5.29. Опалубні роботи - виготовляння та ремонт щитів опалубки прямолінійної форми (прямокутні та косокутні) й прямолінійних елементів опалубки всіх видів.

5.30. Заготовляння елементів простих риштувань, що підтримують опалубку, без нарощування.

5.31. Розбирання опалубки перекриттів, балок, колон, льодорізів, балкової прогонної та надаркової споруди мостів.