Інструкція для посади "Тесляр 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Тесляр 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи теслярем 3 розряду –не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основні елементи дерев'яних частин будівель і дерев'яних конструкцій;
      - вимоги до їх якості;
      - способи улаштовування каркасів стін, чистих обшивок та улаштовування тимчасових споруд;
      - способи заготовлення шпунтових паль;
      - способи з'єднування деталей простим врубуванням;
      - способи виготовлення, встановлення та розбирання опалубки;
      - способи виготовлення, встановлення, розбирання та ремонту підтримуючого та підвісного риштування;
      - способи сухого антисептування;
      - способи просочування дерев'яних конструкцій і деталей антисептичними та вогнезахисними сумішами у ваннах;
      - способи розмічання та покривання дахів середньої складності;
      - вимоги до якості штучних покрівельних матеріалів і покриттів;
      - правила роботи з механізованим, електричним, пневматичним інструментом, такелажними пристроями;
      - будову монтажних поршневих пістолетів і правила роботи з ними;
      - правила дотримання пожежної та електричної безпеки;
      - правила дотримання вимог з охорони праці під час роботи на висоті.

1.4. Тесляр 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Тесляр 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Тесляр 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Тесляр 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує теслярські й опалубні роботи середньої складності.

2.2. Покриває покрівлі середньої складності штучними покрівельними матеріалами.

2.3. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.4. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Тесляр 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Тесляр 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Тесляр 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Тесляр 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Тесляр 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Тесляр 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Тесляр 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Тесляр 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Тесляр 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Тесляр 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Тесляр 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Тесляр 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Тесляр 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Тесляр 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Тесляр 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Тесляр 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Загальнобудівельні роботи - улаштовування каркасів перегородок.

5.2. Заготовляння, збирання, встановлювання, розбирання та заміна мауерлатів і приставних крокв.

5.3. Улаштовування внутрішніх стін із колод.

5.4. Улаштовування простих тимчасових споруд: терас, веранд, тамбурів, ґанків, а також навісів, сараїв, сторожових будок, контор, прохідних, кубових, душових, туалетів.

5.5. Улаштовування та заміна дерев'яних основ і стоянців.

5.6. Улаштовування каркасних стін.

5.7. Чисте обшивання стін і стель.

5.8. Улаштовування, перестилання та з'єднування верхніх дощатих покриттів (чистих підлог) з окремих дощок.

5.9. Улаштовування підлог із брусків, клеєних щитів, деревоволокнистих плит, торцевої шашки, з деревостружкових плит із забиванням стиків.

5.10. Встановлювання дерев'яного мостового полотна.

5.11. Виготовляння та встановлювання перил на мостах, шляхопроводах, оглядових пристроїв на прогонових спорудах.

5.12. Кріплення столярних виробів до залізобетонних деталей із застосуванням монтажних поршневих пістолетів.

5.13. Установлювання віконних і дверних коробок, блоків і підвіконних дощок.

5.14. Улаштовування чистих огорож.

5.15. Сухе антисептування.

5.16. Просочування дерев'яних конструкцій і деталей антисептичними та вогнезахисними сумішами у ваннах.

5.17. Установлювання бандажів на стовпи і стоянці.

5.18. Виготовляння, укладання, розбирання та заміна лаг, балок і прогонів.

5.19. Заміна міжповерхових і горищних перекриттів.

5.20. Улаштовування помостів, риштувань та естакад без нарощування стояків.

5.21. Монтаж блокових помостів.

5.22. Улаштовування підвісного риштування.

5.23. Ремонт каркасних стін, підлог і дощатих покрівель.

5.24. Улаштовування з'єднань під кутом способами врубування, пластинчастих нагелів і шпонкових з'єднань.

5.25. Улаштовування дерев'яних льодорізів і стапелів.

5.26. Улаштовування шпальних кліток під конструкції й устаткування великої ваги.

5.27. Виправляння та підклинювання накочувальних колій під час насування прогонових споруд мостів.

5.28. Виготовляння та ставлення схваток на палях або стояках, вкладишів і затяжок, підкосів, розкосів і крокв льодорізів.

5.29. Виготовляння ригелів та встановлювання шпонкових брусів по палях.

5.30. Установлювання ножа льодоріза.

5.31. Укладання упорних брусів із кріпленням їх насадками.

5.32. Виготовляння й укладання мауерлатних брусів на опори, поперечок, охоронних і колесовідбійних брусів.

5.33. Заготовляння дерев'яних шпунтових паль і шпунтових пакетів.

5.34. Виготовляння та встановлювання підбабків (прибудов).

5.35. Укладання насадок на маячні палі та шпунтові ряди.

5.36. Заготовляння та збирання А – подібних, тристоякових і П –подібних опор ліній зв'язку й електропередач.

5.37. Покривання та ремонт трьох- та чотирьохсхилих шатрових, мансардних, вальмових, Т- і Г – подібних у плані дахів азбестоцементними листами і плитками (шифером).

5.38. Обробляння звисів, стиків, гребенів, ребер і слухових вікон.

5.39. Улаштовування дерев'яних каркасів для підвісних стель усіх типів та обшивання стін.

5.40. Улаштовування підвісних стель по дерев'яних каркасах з плиток "Акмігран", алюмінієвих плит тощо.

5.41. Обшивання стін і стель деревоволокнистими та деревостружковими плитами (крім декоративних).

5.42. Установлювання малих форм, виготовлених в заводських умовах.

5.43. Опалубні роботи - улаштовування риштувань, що підтримують опалубку.

5.44. Установлювання опалубки колон, балок, прогонових споруд мостів і шляхопроводів; плит перекриттів, стін і перегородок, фундаментів, масивів, стояків рам і прогонів мостів і шляхопроводів.

5.45. Виготовляння й установлювання кружал домкратних рам, присхідців, щитів для ковзної опалубки та робочого настилу.

5.46. Виготовляння та ремонт щитів опалубки для масивів морських гідротехнічних споруд з поздовжніми та поперечними люками та великопанельних щитів опалубки з ребрами.

5.47. Улаштовування настилів у гнучких швах із дощок і брусів.

5.48. Розбирання опалубки арок, куполів, склепінь, оболонок, резервуарів, баків, бункерів, спіральних камер, відсмоктувальних і підвідних труб, а також риштувань, що підтримують опалубку.