Інструкція для посади "Тесляр 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Тесляр 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи теслярем 4 розряду – не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи розмічання та виготовлення складних дерев'яних конструкцій, складних сполучень і врубувань;
      - правила ремонту підтримуючого та підвісного риштування;
      - правила улаштовування дерев'яних опор під прогонові споруди мостів та ряжевих опор;
      - улаштовування такелажних пристроїв, що застосовуються під час установлення дерев'яних конструкцій;
      - способи просочування дерев'яних конструкцій та деталей антисептичними та вогнезахисними сумішами із застосуванням компресорних установок;
      - способи та правила встановлення опалубки монолітних бетонних опор складної конфігурації;
      - правила роботи на риштуваннях, підмостках, драбинах, автомобільних підіймачах тощо;
      - правила виконання робіт у котлованах, всередині шпунтового огородження та нижче рівня води;
      - правила дотримання вимог з охорони праці під час роботи на висоті.

1.4. Тесляр 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Тесляр 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Тесляр 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Тесляр 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує складні теслярські та опалубні роботи.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Тесляр 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Тесляр 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Тесляр 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Тесляр 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Тесляр 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Тесляр 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Тесляр 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Тесляр 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Тесляр 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Тесляр 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Тесляр 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Тесляр 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Тесляр 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Тесляр 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Тесляр 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Тесляр 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Загальнобудівельні роботи - ставлення зовнішніх стін з колод і складання будівель з колод і брусів способом врубування.

5.2. Виготовляння клеєних конструкцій і конструкцій на врубуваннях, нагелях, цвяхових, болтових і шпонкових з'єднаннях.

5.3. Складання та встановлювання висячих крокв і кроквяних ферм, а також арок і балок прогоном до 15 м.

5.4. Улаштовування світлових ліхтарів.

5.5. Улаштовування та розбирання риштувань та естакад із нарощуванням стояків.

5.6. Заміна вінців стін з колод і брусів.

5.7. Прорізання та забивання прорізів у стінах з колод і брусів.

5.8. Просочування дерев'яних конструкцій і деталей антисептичними та вогнезахисними сумішами із застосуванням компресорних установок.

5.9. Виготовляння та складання рамних опор.

5.10. Виготовляння, складання та ремонт прогонових споруд балкових мостів, ряжевих опор, шатрових опор льодорізів.

5.11. Складання та встановлювання зрубів із колод.

5.12. Виготовляння, укладання та встановлювання елементів конструкцій мостів-стояків, підкосів, ригелів, прогонів, підкісних подушок, поручнів і протипожежних площадок.

5.13. Пересування, спускання на воду й установлювання зрубів у створ споруди.

5.14. Виготовляння та складання дерев'яних копрів.

5.15. Заготовляння та складання дерев'яних А- та П – подібних опор ліній зв'язку й електропередач.

5.16. Опалубні роботи - улаштовування опалубки галерей, резервуарів, баків, бункерів, ригелів, високих опор мостів та шляхопроводів.

5.17. Складання та встановлювання на місце кружал мостів прогоном до 50 м.

5.18. Улаштовування багатогранної та криволінійної опалубки.

5.19. Улаштовування опалубки колон змінного перерізу.

5.20. Укрупнювальне складання опорних конструкцій відсмоктувальних і підвідних труб і спіральних камер.

5.21. Установлювання та кріплення болтами та підпірними брусами щитів бокових поверхонь опалубки якорів.

5.22. Виготовляння й укладання косяків у опалубку арочних мостів.

5.23. Ремонт опалубних криволінійних, великопанельних щитів.