Інструкція для посади "Тесляр 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Тесляр 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основні види лісоматеріалів і властивості деревини;
      - способи грубого оброблення лісоматеріалів;
      - правила роботи з антисептичними та вогнезахисними сумішами і прийоми покривання ними дерев'яних деталей і конструкцій за допомогою щіток;
      - способи розбирання простих дерев'яних конструкцій та їх очищання;
      - правила переміщання та складування вантажів малої маси;
      - види рулонних і штучних покрівельних матеріалів;
      - способи розбирання простих покриттів із рулонних і штучних матеріалів.

1.4. Тесляр 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Тесляр 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Тесляр 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Тесляр 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує найпростіші теслярські й опалубні роботи.

2.2. Виконує найпростіші роботи під час улаштовування рулонних покрівель насухо з пришиванням цвяхами та покрівель із штучних матеріалів.

2.3. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.4. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Тесляр 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Тесляр 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Тесляр 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Тесляр 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Тесляр 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Тесляр 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Тесляр 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Тесляр 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Тесляр 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Тесляр 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Тесляр 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Тесляр 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Тесляр 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Тесляр 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Тесляр 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Тесляр 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Грубе обтісування, обстругування, поперечне перепилювання та обкорування лісоматеріалів.

5.2. Змащування накатів й опалубки.

5.3. Обмазування щіткою дерев'яних конструкцій і деталей антисептичними та вогнезахисними сумішами.

5.4. Обсмолювання, оббивання повстю та толем елементів дерев'яних конструкцій.

5.5. Розбирання опалубки фундаментів, стін і перегородок.

5.6. Розбирання тимчасових будівель, парканів, містків і настилів.

5.7. Розбирання підлог, чорних підлог і накатів.

5.8. Розбирання обгороджувальних стінок.

5.9. Очищання опалубки від бетону та розчину.

5.10. Очищання рулонних покрівельних матеріалів від посипки.

5.11. Сортування штучних покрівельних матеріалів.