Інструкція для посади "Центрифугувальник 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Центрифугувальник 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - принцип роботи центрифуг;
      - основи процесу центрифугування;
      - допустимий відсоток вологості продукту;
      - зовнішні ознаки або показання результатів аналізів, що визначають момент закінчення процесу центрифугування.

1.4. Центрифугувальник 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Центрифугувальник 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Центрифугувальник 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Центрифугувальник 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процеси зневоднення (віджимання) твердих продуктів або розділення суспензії з кристалічною або зернистою твердою фазою на нормальних центрифугах із вивантаженням осаду вручну або підтиском сили тяжіння.

2.2. Наповнює барабан центрифуги продуктом вручну.

2.3. Гальмує, розвантажує та зупиняє центрифугу.

2.4. Визначає момент закінчення процесу центрифугування візуально або за результатами аналізу.

2.5. Виконує очищення, промивання та заміну фільтрувальних матеріалів, чищення течок та оглядового скла, заливання мастила.

2.6. Виявляє та усуває неполадки в роботі обслуговуваного обладнання.

2.7. Веде технічну документацію.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Центрифугувальник 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Центрифугувальник 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Центрифугувальник 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Центрифугувальник 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Центрифугувальник 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Центрифугувальник 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Центрифугувальник 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Центрифугувальник 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Центрифугувальник 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Центрифугувальник 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Центрифугувальник 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Центрифугувальник 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Центрифугувальник 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Центрифугувальник 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Центрифугувальник 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Центрифугувальник 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.