Інструкція для посади "Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи слюсарем-електриком з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин 5 розряду – не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструктивні особливості, принцип роботи різних типів електричного устаткування, двигунів, установок, пускорегулювальної та контрольно-вимірювальної апаратури вантажопідіймальних кранів і машин;
      - кінематичні, гідравлічні, електричні схеми вантажопідіймальних кранів і машин;
      - правила застосування та експлуатації діагностичної апаратури;
      - систему допусків та посадок під час сполучення деталей і вузлів;
      - марки, сорти та властивості твердих сплавів;
      - способи слюсарного та термічного оброблення, приганяння особливо складних деталей;
      - правила та способи монтажу, випробування та демонтажу особливо відповідальних вузлів, деталей, механізмів, агрегатів та електричного устаткування вантажопідіймальних кранів і машин;
      - допустимі навантаження на працюючі деталі, вузли, механізми;
      - вимоги технічних документів щодо монтажу та експлуатації вантажопідіймальних кранів та машин;
      - способи та правила монтажу, ремонту, випробування, налагоджування, регулювання, введення в експлуатацію, технічного обслуговування особливо складного електричного устаткування, апаратури, приладів вантажопідіймальних кранів та інш. машин;
      - будову та взаємодію особливо складних електричних механізмів, агрегатів, устаткування;
      - правила та способи здійснення комплексу профілактичних заходів щодо запобігання виникненню несправностей, корозійного спрацювання деталей та вузлів під час експлуатації;
      - правила та способи виконання слюсарних та електрослюсарних робіт із дотриманням технологічних карт та вимог до якості робіт;
      - правила монтажу, випробування та здавання в експлуатацію вантажопідіймальних кранів та машин, електричного устаткування різних типів;
      - правила складання технічних креслень та документації;
      - правила роботи з механізованим, пневматичним, електричним інструментом різних типів та призначення, такелажним устаткуванням, оснасткою, пристроями, ручними та механічними лебідками, талями;
      - правила використання сигналів та порядок їх застосування під час взаємодії з машиністами вантажопідіймальних кранів і машин;
      - правила дотримання пожежної та електричної безпеки;
      - правила та норми з охорони праці під час виконання робіт на висоті.

1.4. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує особливо складні слюсарні та електрослюсарні роботи під час монтажу, демонтажу, ремонту, налагоджування та технічного обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Виконання особливо складних робіт під час монтажу, ремонту, налагоджування, регулювання та технічного обслуговування електричного устаткування вантажопідіймальних кранів і машин.

5.2. Виготовляння особливо складних розмічальних і монтажних шаблонів, відповідальних деталей, вузлів, механізмів, агрегатів, пристроїв, електричного устаткування.

5.3. Здійснення перевірки взаємодії електричних схем, характеристик електричних ланцюгів.

5.4. Монтаж, демонтаж, випробування особливо складних і відповідальних деталей, вузлів, механізмів, агрегатів, пристроїв, електричного устаткування, насосів, гідравлічних систем, гідравлічних розподільників, гідравлічних муфт тощо.

5.5. Виконання робіт для відновлення геометрії поворотного круга та зубчастого вінця, точності поясів та решіток стріли та порталу.

5.6. Регулювання електричних та електронних контрольно-вимірювальних приладів, систем сигналізації та автоматичного блокування, приладів автоматики та дистанційного керування.

5.7. Випробування, балансування, регулювання на стендах, знімання характеристик і розгорток електричних двигунів, устаткування, контрольно-вимірювальних приладів тощо.

5.8. Виконання діагностичних робіт щодо оцінки технічного стану електричного устаткування, механізмів, агрегатів.

5.9. Розбирання, ремонт, складання, випробування, налагоджування, регулювання особливо складного електричного устаткування, механізмів, агрегатів, контрольно-вимірювальних приладів тощо.

5.10. Визначання стану деталей, електричних схем і блоків з метою їх можливого повторного використання.

5.11. Визначання причин виникнення несправностей, дефектів, їх усунення під час експлуатації електричного устаткування та перевірки в процесі ремонту.

5.12. Складання дефектної документації.

5.13. Ремонт, налагоджування, випробовування та технічне обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин.

5.14. Виконання технічних розрахунків, необхідних під час налагоджування та регулювання електричного устаткування.

5.15. Складання технічної документації.