Інструкція для посади "Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та принцип роботи простих вузлів, механізмів, агрегатів, електричного устаткування та приладів електричних підйомників (ліфтів);
      - основи електротехніки та технології металів;
      - електромонтажні схеми з'єднань деталей та вузлів;
      - сортамент матеріалів, що застосовуються;
      - відомості про допуски, посадки, квалітети (класи точності), параметри шорсткості (класи чистоти оброблення);
      - основні властивості матеріалів, які обробляє;
      - способи слюсарного оброблення деталей;
      - призначення термічного оброблення та його вплив на зміну властивостей металів;
      - способи захисту металу від корозії;
      - склад тугоплавких та легкоплавких припоїв;
      - режими змащування деталей та вузлів;
      - властивості та марки проводів, кабелів, ізоляційних матеріалів;
      - правила та способи виконання простих електрослюсарних та слюсарних робіт;
      - види заклепувальних та зварювальних з'єднань, умови їх міцності;
      - правила та способи виконання робіт із монтажу, розбирання, ремонту, складання, встановлення, налагоджування, регулювання та технічного обслуговування простих механізмів, агрегатів, двигунів, електричного устаткування;
      - основні правила комплектації електричного устаткування;
      - правила заземлення устаткування електричних підйомників (ліфтів);
      - правила роботи з технічними кресленнями;
      - основні вимоги щодо безпечної експлуатації електричних підйомників (ліфтів);
      - призначення, будову ручного, механізованого, пневматичного, електричного слюсарного та електрослюсарного інструменту, простих контрольно-вимірювальних пристроїв та правила їх експлуатації;
      - правила роботи з простими такелажними, монтажними засобами та пристроями;
      - правила стропування, підіймання, переміщання вантажів;
      - правила дотримання пожежної та електричної безпеки;
      - правила з охорони праці під час виконання робіт на висоті.

1.4. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує прості слюсарні та електрослюсарні роботи під час монтажу, демонтажу, ремонту, налагоджування та технічного обслуговування електричних підйомників (ліфтів).

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Виконання простих електрослюсарних та слюсарних робіт під час ремонту, налагоджування та технічного обслуговування електричних підйомників (ліфтів).

5.2. Виконання слюсарного обробляння деталей за 11 – 12 квалітетами (4-5 класами точності) із застосуванням ручного, механізованого, пневматичного, електричного слюсарного інструменту та пристроїв.

5.3. Нарізання та обпилювання гайок і болтів.

5.4. Виготовляння шайб, накладок та прокладок.

5.5. Розмічання деталей за шаблонами.

5.6. Різання металевих та пластмасових труб.

5.7. Обробляння місць зварювання механізованим способом.

5.8. Зачищання стиків напрямних.

5.9. З'єднування простих деталей.

5.10. Паяння деталей різними припоями.

5.11. Змащування та антикорозійне обробляння деталей та вузлів.

5.12. Виготовляння нескладних електричних конструкцій, що складаються з двох – трьох деталей.

5.13. Встановлювання шинотримачів, клиць, запобіжників, розрахованих на напругу до 1 кВт, на електричних конструкціях у готові отвори, інвентарних настилів у ліфтовій шахті, кронштейнів для кріплення електричного та електромеханічного устаткування за готовою розміткою.

5.14. Укрупнювальне складання шахтних дверей.

5.15. Розбирання, ремонт, заміна, складання, монтаж та технічне обслуговування простих вузлів, механізмів, електричного устаткування.

5.16. Розбирання, ремонт, складання та регулювання вузлів та механізмів середньої складності із заміною окремих деталей під керівництвом слюсаря більш високої кваліфікації.

5.17. Заряджання та встановлювання вимикачів кнопкових постів, перемикачів, ввідних пристроїв, трансформаторів, світлових табло.

5.18. Підключення клемних коробок у ліфтовій шахті.

5.19. Установлювання монтажних лебідок і блоків.

5.20. Стропування та переміщання електричного устаткування.

5.21. Виявляння та усунення простих несправностей під час технічного обслуговування електричних підйомників (ліфтів).