Інструкція для посади "Слюсар будівельний 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар будівельний 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи слюсарем будівельним 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основні властивості металів, що застосовуються для виготовлення інструментів;
      - основні правила та способи заправляння та гартування інструментів;
      - будову та використання такелажного устаткування, механізованих інструментів та верстатів, що застосовуються під час ремонту;
      - основні поняття про допуски та посадки.

1.4. Слюсар будівельний 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар будівельний 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар будівельний 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар будівельний 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує на будівельному майданчику слюсарні роботи середньої складності з виготовляння та ремонту устаткування та пристроїв, ремонту механізмів, машин і двигунів.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар будівельний 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар будівельний 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар будівельний 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар будівельний 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар будівельний 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар будівельний 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар будівельний 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар будівельний 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар будівельний 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар будівельний 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар будівельний 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар будівельний 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар будівельний 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар будівельний 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар будівельний 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар будівельний 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Слюсарне обробляння деталей устаткування із застосуванням спеціальних механізованих інструментів.

5.2. Розмічання деталей під обрізання та свердління.

5.3. Виготовляння анкерних болтів, підвісок, кронштейнів, фланців, тяг, хомутів, прямолінійних стоків, жолобів, захисних кожухів і обгороджувальних засобів, трубчастих стояків для помостів, бункерів, віконних, сходових і балконних решіток.

5.4. Установлювання та розбирання переставної сталевої опалубки колон, балок і плит перекриття.

5.5. Установлювання та розбирання підіймальних пристроїв ковзної сталевої опалубки з ручними домкратами.

5.6. Регулювання конусності ковзної опалубки.

5.7. Регулювання підіймальних лебідок бульдозерів.

5.8. Розбирання, ремонтування і складання ручних домкратів, блоків вантажопідйомністю до 5 т, верстатів для гнуття та різання арматури, натяжних і приводних пристроїв стрічкових транспортерів, ковшів і ланцюгів екскаваторів, ковшів і барабанів бетонозмішувачів, фарбопультів, підйомників, агрегатів для механізованого шпаклювання.

5.9. Розбирання, ремонтування та складання двигунів внутрішнього згоряння (установлювання поршневих кілець, підтягування шатунних і корінних підшипників, складання насосів, карбюраторів і магнето).

5.10. Розмічання деталей за кресленнями й ескізами.