Інструкція для посади "Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи слюсарем-електриком з ремонту та обслуговування електричних підйомників (ліфтів) 3 розряду – не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та конструктивні особливості вузлів, механізмів, агрегатів, електричного устаткування та приладів середньої складності електричних підйомників (ліфтів);
      - електротехніку та технологію металів;
      - правила виконання слюсарних, електрослюсарних, пусконалагоджувальних робіт згідно з технологічними картами;
      - електромонтажні схеми з'єднань електричних деталей та вузлів;
      - правила маркування електричних деталей та схем;
      - систему допусків, посадок, квалітети (класи точності) та параметри шорсткості (класи чистоти оброблення);
      - правила комплектування електричного устаткування та приладів відповідно до специфікацій;
      - технологічну послідовність, правила, способи монтажу електричного устаткування середньої складності, правила його налагоджування, регулювання, випробування та здавання в експлуатацію;
      - технічні умови на випробування механізмів, агрегатів, електричного устаткування;
      - вимоги до будівельної частини підіймальних (ліфтових) установок;
      - способи перевіряння габаритів шахти та їх відповідності проекту та технічним умовам;
      - способи та правила вимірювання опору ізоляції та заземлення електричного устаткування;
      - правила безпечної експлуатації електричних підйомників (ліфтів.);
      - способи вивіряння змонтованого устаткування, частин механізмів та агрегатів;
      - способи виявлення та усунення несправностей в роботі механізмів, агрегатів, електричного устаткування;
      - будову та правила експлуатації слюсарного та електрослюсарного механізованого, електричного інструменту, такелажного устаткування, металообробних верстатів, контрольно-вимірювальних приладів;
      - правила застосування випробувальних установок та контрольно-вимірювальних приладів середньої складності;
      - способи стропування та переміщання вантажів;
      - терміни спрацювання та правила випробування тросів і канатів;
      - правила підіймання та переміщання елементів електричних підйомників (ліфтів) із використанням вантажопідіймальних машин і механізмів;
      - правила користування наочною сигналізацією під час монтажу;
      - правила безпечної експлуатації електричних підйомників (ліфтів);
      - правила дотримання пожежної та електричної безпеки;
      - правила з охорони праці під час виконання робіт на висоті.

1.4. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує слюсарні та електрослюсарні роботи середньої складності під час монтажу, демонтажу, ремонту, налагоджування та технічного обслуговування електричних підйомників (ліфтів).

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Виконання електрослюсарних робіт середньої складності під час ремонту, налагоджування та технічного обслуговування електричних підйомників (ліфтів).

5.2. Слюсарне обробляння деталей та вузлів за 6- 10 квалітетами (2 –3 класами точності) із застосуванням механізованого, пневматичного, електричного інструменту, універсальних пристроїв, металообробних верстатів.

5.3. Розмічання деталей за технічними кресленнями та ескізами для обрізання та свердління.

5.4. Виправляння, розмічання, згинання та різання листової та профільної сталі, труб, круглих і штабових шин на металообробних верстатах.

5.5. Нарізання різі на кінцях труб, виготовляння розтрубів.

5.6. З'єднування, обробляння, припаювання кінців електричних проводів, кабелів різних марок.

5.7. Припаювання наконечників до жил електричних кабелів і проводів.

5.8. Виготовляння та складання конструкцій для тролеїв і кріплення електричних кабелів, проводів, кронштейнів для встановлювання освітлювальної арматури, конструкцій для одиночних апаратів, захисних кожухів, сітчастих захисних засобів тощо.

5.9. Встановлювання ізоляторів, запобіжників, розрахованих на напругу понад 1 кВт, рубильників, сигнальних ламп тощо.

5.10. Складання, встановлювання, налагоджування електричних механізмів кабін, противаг, електричних схем вимірювання та випробування.

5.11. Встановлювання, налагоджування та регулювання електричних механізмів шахтних дверей, електричного устаткування машинного приміщення та приямка, телефонно-диспетчерського зв'язку всередині ліфтових шахт та у кабінах.

5.12. Розбирання, ремонт, заміна, складання, монтаж, демонтаж, регулювання, налагоджування, здавання в експлуатацію електричного устаткування, механізмів, агрегатів, приладів середньої складності.

5.13. Монтаж, демонтаж складних вузлів, механізмів та агрегатів під керівництвом слюсаря більш високої кваліфікації.

5.14. Перевірка та регулювання електромагнітних реле струму та напруги, максимально-струмового та теплового захисту автоматичних вимикачів і магнітних пускачів.

5.15. Технічне обслуговування електричних підйомників (ліфтів).

5.16. Виявляння несправностей у роботі механізмів, агрегатів, електричного устаткування середньої складності та їх усунення.

5.17. Складання дефектних відомостей на ремонт.

5.18. Випробування тросів, канатів, вантажопідіймальних механізмів та такелажних засобів.