Інструкція для посади "Підганяльник котушок 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 47. Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку", що затверджений наказом міністерства промислової політики України N 288 від 11.08.1998. Погоджений міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Підганяльник котушок 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - принцип роботи радіоапаратури та приладів, які обслуговує, а також вузлів апаратури та приладів;
      - призначення, умови та правила застосування контрольно-вимірювальних приладів та найбільш розповсюджених спеціальних пристроїв;
      - правила перевірки та вимірювань електричних величин різних контурних котушок, котушок дроселів, трансформаторів, потенціометрів тощо, та способи підганяння їх до заданих величин;
      - правила та способи вмикання контрольно-вимірювальних приладів;
      - різні способи намотування котушок;
      - елементарні знання з електро- і радіотехніки в обсязі роботи, яку виконує.

1.4. Підганяльник котушок 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Підганяльник котушок 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Підганяльник котушок 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Підганяльник котушок 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Перевіряє котушки на короткозамкнені витки.

2.2. Підганяє індуктивності та опори за допусками, які показані у кресленнях, та згідно з технічними умовами.

2.3. Підраховує межі допусків за кресленням.

2.4. Перевіряє та виміряє електричні параметри контурних котушок дроселів, потенціометрів тощо, а також підганяє їх до заданих величин із застосуванням електровимірювальних приладів.

2.5. Перевіряє властивості магнітного осердя та схеми з'єднань кабелів живлення.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Підганяльник котушок 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Підганяльник котушок 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Підганяльник котушок 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Підганяльник котушок 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Підганяльник котушок 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Підганяльник котушок 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Підганяльник котушок 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Підганяльник котушок 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Підганяльник котушок 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Підганяльник котушок 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Підганяльник котушок 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Підганяльник котушок 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Підганяльник котушок 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Підганяльник котушок 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Підганяльник котушок 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Підганяльник котушок 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Котушки телефонного реле - перевірка та підганяння на мості опорів з допуском за опором +- 1-2%.

5.2. Котушки - підганяння індуктивності з точністю до +- 10%.

5.3. Прилади вимірювань індуктивності - підганяння індуктивності з точністю +- 10%, з вимірюванням опорів з допуском +- 10% на мості опорів.