Інструкція для посади "Оброблювач виноматеріалів та вина 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оброблювач виноматеріалів та вина 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оброблювача виноматеріалів та вина 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основні біофізико-хімічні властивості виноматеріалів, вина;
      - технологію термічної обробки виноматеріалів і вина;
      - технологію мадеризації виноматеріалів і приготування хересу періодичним методом;
      - технологічні режими і правила їх регулювання;
      - будову основного і допоміжного устаткування, регулювальних пристроїв, контрольно-вимірювальних приладів.

1.4. Оброблювач виноматеріалів та вина 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оброблювач виноматеріалів та вина 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оброблювач виноматеріалів та вина 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оброблювач виноматеріалів та вина 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує комплексні технологічні операції з обробки виноматеріалів і приготування вина.

2.2. Обробляє теплом і холодом в пастеризаторах і охолодниках з одночасною фільтрацією.

2.3. Веде процес витримування вина на холоді в камерах і резервуарах.

2.4. Проводить мадеризацію виноматеріалів у апаратах із системою теплового обігрівання.

2.5. Наповнює апарати виноматеріалами за допомогою насосів, самопливом або під тиском двоокису вуглецю.

2.6. Підігріває виноматеріали до заданої температури та витримує її на певному рівні.

2.7. Проводить періодичне перемішування мішалками, насосами або іншими способами.

2.8. Здійснює процес насичення виноматеріалів киснем шляхом подавання його під тиском із балонів.

2.9. Контролює і стежить за процесом нагрівання виноматеріалів і насичення киснем за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, результатами лабораторних аналізів і органолептично.

2.10. Регулює подавання пари, температуру виноматеріалів, перемішування і обробки киснем.

2.11. Визначає момент закінчення процесу мадеризації.

2.12. Готує херес періодичним методом, наповнює місткості виноматеріалами; здійснює засів хересної плівки, стежить за її розвитком; відбирає проби із місткостей і готові хересні матеріали з-під плівки.

2.13. Регулює роботу обслуговуваного устаткування і комунікацій.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оброблювач виноматеріалів та вина 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оброблювач виноматеріалів та вина 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оброблювач виноматеріалів та вина 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оброблювач виноматеріалів та вина 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оброблювач виноматеріалів та вина 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оброблювач виноматеріалів та вина 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оброблювач виноматеріалів та вина 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оброблювач виноматеріалів та вина 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оброблювач виноматеріалів та вина 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оброблювач виноматеріалів та вина 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оброблювач виноматеріалів та вина 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оброблювач виноматеріалів та вина 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оброблювач виноматеріалів та вина 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оброблювач виноматеріалів та вина 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оброблювач виноматеріалів та вина 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оброблювач виноматеріалів та вина 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.