Інструкція для посади "Оброблювач виноматеріалів та вина 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оброблювач виноматеріалів та вина 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оброблювача виноматеріалів та вина 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологію приготування хересу, напівсолодких та інших вин у безперервному потоці;
      - методи і способи визначення готовності вина;
      - конструктивні особливості устаткування, яке застосовується для обробки виноматеріалів, хересування і приготування напівсолодких вин у безперервному потоці, а також регулювальних пристроїв і контрольно-вимірювальних приладів.

1.4. Оброблювач виноматеріалів та вина 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оброблювач виноматеріалів та вина 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оброблювач виноматеріалів та вина 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оброблювач виноматеріалів та вина 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес оброблення виноматеріалів і приготування вина за установленою технологічною схемою.

2.2. Веде процес приготування купажу: купажування, оброблення обклеювальними розчинами, перемішування, коректування купажу.

2.3. Здійснює процес оброблення, хересування виноматеріалів, приготування напівсолодких вин у безперервному потоці.

2.4. Завантажує батареї, апарати безперервної дії для хересування виноматеріалів.

2.5. Проводить вирощування хересної плівки, наносить її на поверхню вина.

2.6. Регулює швидкість проходження потоку і вихід готового вина за допомогою регулювальних приладів і пристроїв.

2.7. Контролює процес хересування, визначає момент його закінчення.

2.8. Завантажує бродильні батареї, каскадно-ярусні установки та інші апарати скупажованою сумішшю.

2.9. Рівномірно подає в систему на вторинне бродіння скупажовану суміш і розчин дріжджів.

2.10. Проводить фільтрацію і термічне оброблення.

2.11. Видержує на холоді і подає на розлив вина.

2.12. Контролює і регулює процес вторинного бродіння, швидкість проходження потоку, подавання розчину дріжджів, процеси термічного оброблення і фільтрації.

2.13. Подає виноматеріали в купажні апарати, бути, залізобетонні і металеві резервуари та інші місткості за допомогою насосів, самопливом або під тиском двоокису вуглецю.

2.14. Дозує і подає обклеювальні речовини.

2.15. Перемішує мішалками, насосами, очищає шляхом фільтрації, центрифугування.

2.16. Стежить за наповненням місткостей, перемішуванням виноматеріалів.

2.17. Обслуговує та стежить за роботою устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, регулювальних пристроїв, комунікацій.

2.18. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.19. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оброблювач виноматеріалів та вина 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оброблювач виноматеріалів та вина 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оброблювач виноматеріалів та вина 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оброблювач виноматеріалів та вина 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оброблювач виноматеріалів та вина 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оброблювач виноматеріалів та вина 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оброблювач виноматеріалів та вина 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оброблювач виноматеріалів та вина 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оброблювач виноматеріалів та вина 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оброблювач виноматеріалів та вина 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оброблювач виноматеріалів та вина 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оброблювач виноматеріалів та вина 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оброблювач виноматеріалів та вина 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оброблювач виноматеріалів та вина 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оброблювач виноматеріалів та вина 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оброблювач виноматеріалів та вина 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.