Інструкція для посади "Оброблювач відходів виноробства 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оброблювач відходів виноробства 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оброблювача відходів виноробства 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес оброблення відходів виноробства та методи видобування з них винно-кислого вапна, спирту, дріжджів;
      - основні фізико-хімічні властивості відходів і продуктів їх переробки;
      - правила роботи з концентрованими кислотами та лугами;
      - будову і правила експлуатації устаткування й комунікацій;
      - правила користування контрольно-вимірювальними приладами;
      - правила ведення обліку.

1.4. Оброблювач відходів виноробства 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оброблювач відходів виноробства 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оброблювач відходів виноробства 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оброблювач відходів виноробства 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес видобування із відходів виноробства винно-кислого вапна, спирту, дріжджів, виноградного насіння, кормового борошна та інших продуктів.

2.2. Завантажує за допомогою насосів, самопливом та іншими способами сировину й проміжні продукти в нейтралізатори та декантатори.

2.3. Дозує кислоти та луги, обробляє ними сировину і продукти виноробства.

2.4. Проводить перегонку спирту.

2.5. Обробляє цукровмісні вичавки без зброджування їх у сховищах із наступним вилученням на спеціальних апаратах цукру, спирту та винно-кислого вапна.

2.6. Контролює роботу устаткування за показаннями контрольно-вимірювальних приладів.

2.7. Регулює роботу устаткування і готує його до роботи.

2.8. Веде облік.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оброблювач відходів виноробства 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оброблювач відходів виноробства 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оброблювач відходів виноробства 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оброблювач відходів виноробства 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оброблювач відходів виноробства 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оброблювач відходів виноробства 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оброблювач відходів виноробства 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оброблювач відходів виноробства 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оброблювач відходів виноробства 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оброблювач відходів виноробства 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оброблювач відходів виноробства 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оброблювач відходів виноробства 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оброблювач відходів виноробства 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оброблювач відходів виноробства 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оброблювач відходів виноробства 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оброблювач відходів виноробства 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.