Інструкція для посади "Оброблювач шкур 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оброблювач шкур 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оброблювача шкур (тваринництво) 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - топографію шкурок і структуру волосяного покриву та шкірної тканини різних видів кліткових звірів і каракульських ягнят;
      - державні стандарти на невичинені шкурки хутрових звірів та каракульських ягнят;
      - чинні настанови щодо первинної прісно-сухої обробки шкурок хутрових звірів та обробки шкурок каракульських ягнят;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Оброблювач шкур 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оброблювач шкур 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оброблювач шкур 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оброблювач шкур 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить здирання шкур з тушок кліткових хутрових звірів та каракульських ягнят вручну з використанням пристроїв або на шкуроздиральному верстаті.

2.2. Виймає сичуг з тушок каракульських ягнят.

2.3. Знежирює шкурки вручну або за допомогою знежирювальних верстатів.

2.4. Очищає шкурки від прирізків м'яса та поверхневого жиру вручну або у відкотних барабанах.

2.5. Засолює, сушить і очищає шкурки каракульських ягнят від солі, домішок, бруду вручну або за допомогою механізмів.

2.6. Обробляє сичуг.

2.7. Виправляє шкурки хутрових звірів на правилах відповідних типів та розмірів.

2.8. Обробляє шкурки звірів у сушильних камерах, барабанах по міздрі та волосяному покриву.

2.9. Розчісує, видаляє дефекти, чистить вручну або з використанням машин; повторно виправляє та дороблює шкурки хутрових звірів.

2.10. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оброблювач шкур 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оброблювач шкур 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оброблювач шкур 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оброблювач шкур 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оброблювач шкур 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оброблювач шкур 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оброблювач шкур 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оброблювач шкур 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оброблювач шкур 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оброблювач шкур 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оброблювач шкур 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оброблювач шкур 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оброблювач шкур 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оброблювач шкур 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оброблювач шкур 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оброблювач шкур 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.