Інструкція для посади "Оператор машинного доїння 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор машинного доїння 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та правила експлуатації доїльних апаратів;
      - правила розбирання, складання, зберігання доїльних апаратів і користування ними;
      - порядок проведення щоденних та періодичних обслуговувань доїльних апаратів;
      - техніку машинного доїння;
      - правила та норми годівлі, напування та утримання тварин;
      - порядок згодовування кормів;
      - потребу корів у протеїні, вітамінах та мінеральних речовинах;
      - методи підвищення молочної продуктивності корів;
      - комплекс заходів, що забезпечують одержання молока високої якості;
      - техніку його охолоджування;
      - ознаки охоти у тварин, їх вагітності та наближення отелень, жереблень та окотів;
      - строки і методи запуску тварин та підготовки їх до отелення, жереблення та окоту;
      - правила надання першої допомоги тваринам, що захворіли;
      - правила догляду за вим'ям та ознаки захворювань тварин, що найчастіше трапляються: маститу, бруцельозу, ящуру тощо;
      - основи знань про деякі лікарські дезінфікуючі засоби та їх застосування;
      - основи штучного осіменіння та правила підготовки маток до осіменіння;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Оператор машинного доїння 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор машинного доїння 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор машинного доїння 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор машинного доїння 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить машинне доїння корів двома апаратами з продуктивністю в середньому по групі на фуражну корову до 3,5 тис.кг молока на рік або трьома і більше апаратами з продуктивністю до 3,5 тис.кг молока на рік.

2.2. Здійснює машинне доїння кобил, овець.

2.3. Масажує, підмиває, витирає вим'я і виконує інші операції, які впливають на швидкість та повноту молоковіддачі і чистоту молока.

2.4. Проводить машинне доїння корів в ізоляторі.

2.5. Перевіряє на мастит і виконує ветеринарно-санітарні роботи з догляду за вим'ям та профілактику захворювань на мастит.

2.6. Додержується правил машинного доїння корів.

2.7. Вмикає і вимикає апарати, перевіряє їх на частоту пульсацій та контролює роботу.

2.8. Виконує машинне додоювання тварин.

2.9. Вживає заходів щодо поліпшення утримання тварин, годівлі збалансованими за поживними речовинами кормами з метою підвищення молочної продуктивності, одержання молока високої якості та збільшення виходу телят.

2.10. Розбирає та складає, промиває та дезінфікує доїльні апарати.

2.11. Проводить технічне обслуговування і усуває несправності.

2.12. Роздає корми.

2.13. Чистить годівниці, корів.

2.14. Миє й чистить молочний посуд та прибирає приміщення.

2.15. Виявляє тварин в охоті та підготовляє їх до штучного осіменіння або до парування.

2.16. Допомагає ветеринарним фахівцям під час проведення профілактичних заходів з лікування, штучного осіменіння тварин.

2.17. Додержується ветеринарно-санітарних правил на молочній фермі.

2.18. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.19. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.20. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор машинного доїння 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор машинного доїння 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор машинного доїння 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор машинного доїння 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор машинного доїння 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор машинного доїння 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор машинного доїння 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор машинного доїння 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор машинного доїння 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор машинного доїння 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор машинного доїння 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор машинного доїння 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор машинного доїння 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор машинного доїння 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор машинного доїння 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор машинного доїння 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.