Інструкція для посади "Навальник солі в басейнах 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Навальник солі в басейнах 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи і правила відділення пласта солі і вантаження солі на транспортер;
      - відділення солі від мулу;
      - будову транспортерів і схеми їх підключення;
      - правила встановлення та пересування транспортерів у басейнах;
      - регулювання подавання солі з транспортера на транспортер;
      - причини виникнення несправностей у роботі транспортерів і способи їх усунення.

1.4. Навальник солі в басейнах 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Навальник солі в басейнах 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Навальник солі в басейнах 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Навальник солі в басейнах 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Підломлює пласт солі.

2.2. Навалює сіль на транспортуючі пристрої.

2.3. Вилучає грудки мулу.

2.4. Встановлює пересувні транспортери в басейнах.

2.5. Пересуває транспортери залежно від пересування бугра.

2.6. Підбирає розсип солі уздовж транспортерів.

2.7. Бере участь у ремонті транспортерів.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Навальник солі в басейнах 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Навальник солі в басейнах 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Навальник солі в басейнах 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Навальник солі в басейнах 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Навальник солі в басейнах 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Навальник солі в басейнах 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Навальник солі в басейнах 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Навальник солі в басейнах 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Навальник солі в басейнах 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Навальник солі в басейнах 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Навальник солі в басейнах 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Навальник солі в басейнах 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Навальник солі в басейнах 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Навальник солі в басейнах 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Навальник солі в басейнах 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Навальник солі в басейнах 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.