Інструкція для посади "Шовківник 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Шовківник 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта. Професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та призначення машин та інвентарю, застосовуваного під час вигодовування;
      - технологічний режим заморювання та сушіння коконів;
      - вимоги до якості висушених коконів;
      - будову та призначення коконосушарок;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Шовківник 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Шовківник 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Шовківник 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Шовківник 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Заготовляє траву та солому для коконників, постачає їх до червоводень.

2.2. Виготовляє коконники із соломи на верстатах.

2.3. Розмотує рулони та нарізує підстилковий напір.

2.4. Заготовляє, обробляє і постачає до червоводень корм для гусениць три-п'ятирічного віку.

2.5. Очищає кокони вручну.

2.6. Шиє та натягує ревендук на стелажах, начіплює завіси тіньових сушарок.

2.7. Пересипає прийняті кокони в тару заготівельного пункту, відносить їх до місця тимчасового зберігання або до механічних коконосушарок (парових морилок), завантажує в механічні сушарки або в парові морилки та вивантажує з них, відносить заморені, напівсухі кокони на стелажі тіньової сушарки.

2.8. Затарює сухі кокони в канари і укладає в бунти, перелопачує кокони на стелажах тіньових коконосушарок, вибирає кокони кара-пачаха.

2.9. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Шовківник 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Шовківник 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Шовківник 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Шовківник 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Шовківник 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Шовківник 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Шовківник 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Шовківник 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Шовківник 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Шовківник 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Шовківник 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Шовківник 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Шовківник 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Шовківник 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Шовківник 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Шовківник 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.