Інструкція для посади "Шовківник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Шовківник 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією шовківника 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову і призначення машин та інвентарю, застосованого під час вигодовування;
      - умови, необхідні для вирощування великого врожаю коконів;
      - хвороби гусені шовкопряда та заходи боротьби з ними;
      - отрутохімікати, застосовувані для боротьби із захворюваннями гусені шовкопряда;
      - хвороби та шкідники шовковиці та заходи боротьби з ними;
      - види отрутохімікатів та правила їх застосування;
      - технологічний режим заморювання та сушіння коконів;
      - вимоги до якості висушених коконів;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Шовківник 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Шовківник 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Шовківник 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Шовківник 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Збирає, постачає та підготовляє листя шовковиці, годує ним гусінь шовковичного шовкопряда молодшого і старшого віку.

2.2. Замінює підстилку, розріджує та вирівнює партії гусені.

2.3. Підготовляє утеплені камери для об'єднаного вигодовування гусені шовкопряда молодшого віку і вигодовує гусінь у цих камерах.

2.4. Регулює режим температури та вологості на вигодовуваннях, обмін повітря і освітлення у вигодовувальних приміщеннях.

2.5. Вживає профілактичних заходів щодо боротьби із захворюваннями гусені шовкопряда.

2.6. Розкладає на коконники гусінь, готову до опрядання.

2.7. Знімає кокони з коконників, сортує за якістю та упаковує їх для відправлення.

2.8. Організовує та проводить великі вигодовування шовкопряда в червоводнях і громадських приміщеннях.

2.9. Заморює живі та сушить сортові кокони парою в кокономорильних камерах на конвеєрних і ящичкових коконосушарках.

2.10. Закочує в камеру та викочує візки з коконами із камери.

2.11. Підтримує в камері задану температуру і стежить за процесом заморювання згідно з режимом.

2.12. Підтримує в коконосушарці задану температуру і стежить за процесом заморювання та сушіння коконів згідно з режимом.

2.13. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Шовківник 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Шовківник 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Шовківник 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Шовківник 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Шовківник 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Шовківник 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Шовківник 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Шовківник 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Шовківник 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Шовківник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Шовківник 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Шовківник 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Шовківник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Шовківник 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Шовківник 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Шовківник 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.