Інструкція для посади "Оброблювач коньячних спиртів та коньяків 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оброблювач коньячних спиртів та коньяків 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією оброблювача коньячних спиртів та коньяків 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи технології обробки коньячних спиртів і приготування коньяків;
      - технологічні інструкції;
      - вимоги до якості готової продукції;
      - технологічний режим та правила його регулювання на окремих операціях;
      - будову обслуговуваного обладнання, контрольно-вимірювальних приладів та комунікацій;
      - правила ведення обліку.

1.4. Оброблювач коньячних спиртів та коньяків 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оброблювач коньячних спиртів та коньяків 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оброблювач коньячних спиртів та коньяків 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оброблювач коньячних спиртів та коньяків 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує окремі складні операції з витримування й оброблення коньячних спиртів і приготування коньяків.

2.2. Проводить егалізацію коньячних спиртів, наповнює бочки коньяком і подає на розлив.

2.3. Проводить оброблення коньяків: обклеювання, дозування та видавання обклеювальних речовин, перемішування, фільтрацію, післякупажне витримування.

2.4. Готує колер і цукровий сироп у котлах та апаратах різних способів нагрівання.

2.5. Готує обклеювальні розчини.

2.6. Контролює і регулює технологічні процеси за допомогою контрольно-вимірювальних приладів, лабораторних аналізів і органолептичним методом.

2.7. Регулює роботу обслуговуваного устаткування.

2.8. Чистить, миє устаткування, бере участь в усуненні несправностей у його роботі.

2.9. Веде облік.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оброблювач коньячних спиртів та коньяків 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оброблювач коньячних спиртів та коньяків 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оброблювач коньячних спиртів та коньяків 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оброблювач коньячних спиртів та коньяків 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оброблювач коньячних спиртів та коньяків 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оброблювач коньячних спиртів та коньяків 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оброблювач коньячних спиртів та коньяків 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оброблювач коньячних спиртів та коньяків 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оброблювач коньячних спиртів та коньяків 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оброблювач коньячних спиртів та коньяків 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оброблювач коньячних спиртів та коньяків 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оброблювач коньячних спиртів та коньяків 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оброблювач коньячних спиртів та коньяків 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оброблювач коньячних спиртів та коньяків 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оброблювач коньячних спиртів та коньяків 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оброблювач коньячних спиртів та коньяків 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.