Інструкція для посади "Машиніст вальцьових верстатів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст вальцьових верстатів 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією машиніста вальцьових верстатів 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову вальцьових верстатів та іншого устаткування, що обслуговується;
      - види, номери помелів солі, взаємозв'язок вальцьових верстатів з роботою іншого устаткування, слюсарну справу.

1.4. Машиніст вальцьових верстатів 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст вальцьових верстатів 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст вальцьових верстатів 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст вальцьових верстатів 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить процес розмелювання солі на вальцьових верстатах під керівництвом вальцювальника більш високої кваліфікації.

2.2. Забезпечує безперебійне та рівномірне надходження солі на вальці.

2.3. Регулює щілини між робочими органами вальцьових верстатів згідно з номерами помелів солі.

2.4. Вибирає металеві предмети із солі.

2.5. Обезпилює сіль.

2.6. Очищає бункери, повітроводи.

2.7. Регулює встановлений режим роботи вальцьових верстатів, електромагнітних сепараторів, наглядає за їх правильною роботою.

2.8. Бере участь в усуненні дрібних несправностей у роботі устаткування.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст вальцьових верстатів 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст вальцьових верстатів 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст вальцьових верстатів 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст вальцьових верстатів 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст вальцьових верстатів 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст вальцьових верстатів 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст вальцьових верстатів 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст вальцьових верстатів 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст вальцьових верстатів 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст вальцьових верстатів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст вальцьових верстатів 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст вальцьових верстатів 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст вальцьових верстатів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст вальцьових верстатів 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст вальцьових верстатів 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст вальцьових верстатів 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.