Інструкція для посади "Оператор тваринницьких комплексів та механізованих ферм 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор тваринницьких комплексів та механізованих ферм 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора тваринницьких комплексів та механізованих ферм 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову застосовуваних на фермах механізмів;
      - порядок проведення щоденних та періодичних технічних обслуговувань механізмів;
      - основні вимоги та прогресивні методи утримання дійного та відгодівельного стада, корів-годувальниць і телят у зимову та літню пору;
      - правила одержання молока високої якості, догляду за тільними та новотільними коровами;
      - правила приймання отелень;
      - особливості технології утримання та вирощування молодняка в приміщеннях різних типів;
      - методи підвищення продуктивності обслуговуваного поголів'я худоби;
      - профілактику захворювання дорослого поголів'я і телят;
      - основні вимоги зоотехнії під час комплектування телят у групи;
      - правила застосування мікроелементів;
      - правила ведення племінного та зоотехнічного обліку;
      - технологію виробництва продуктів тваринництва на промисловій основі;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Оператор тваринницьких комплексів та механізованих ферм 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор тваринницьких комплексів та механізованих ферм 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор тваринницьких комплексів та механізованих ферм 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор тваринницьких комплексів та механізованих ферм 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує механізовані роботи з догляду за дійними та яловими коровами на комплексах і механізованих фермах, маточним стадом у м'ясному тваринництві, коровами-годувальницями, ремонтним молодняком, телятами профілакторного та молочного періодів віком до 4-6 місяців на механізованих фермах.

2.2. Вживає заходів щодо підвищення молочної продуктивності корів, збільшення виходу телят та поліпшення їх збереження, годівлі худоби збалансованими за поживними речовинами кормами.

2.3. Годує, напуває, чистить тварин.

2.4. Підганяє корів із секцій до доїльної установки.

2.5. Виганяє їх з доїльної установки.

2.6. Контролює правильне розміщення корів у секціях.

2.7. Виявляє тварин в охоті.

2.8. Виявляє та відсортовує хворих корів.

2.9. Відгодовує велику рогату худобу та коней на державних тваринницьких комплексах і відгодівельних майданчиках.

2.10. Допомагає підганяти корів на пункти штучного осіменіння та відганяти в корівник.

2.11. Підбирає корів-годувальниць для телят.

2.12. Допомагає лікувати і проводити ветеринарну обробку тварин, стежить за тільними коровами.

2.13. Приймає телят і допомагає тваринникам доїти корів під час отелення.

2.14. Проводить моціони та прогулянки тварин.

2.15. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор тваринницьких комплексів та механізованих ферм 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор тваринницьких комплексів та механізованих ферм 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор тваринницьких комплексів та механізованих ферм 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор тваринницьких комплексів та механізованих ферм 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор тваринницьких комплексів та механізованих ферм 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор тваринницьких комплексів та механізованих ферм 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор тваринницьких комплексів та механізованих ферм 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор тваринницьких комплексів та механізованих ферм 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор тваринницьких комплексів та механізованих ферм 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор тваринницьких комплексів та механізованих ферм 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор тваринницьких комплексів та механізованих ферм 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор тваринницьких комплексів та механізованих ферм 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор тваринницьких комплексів та механізованих ферм 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор тваринницьких комплексів та механізованих ферм 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор тваринницьких комплексів та механізованих ферм 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор тваринницьких комплексів та механізованих ферм 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.