Інструкція для посади "Ґрунтознавець I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Ґрунтознавець I категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста стаж роботи за професією ґрунтознавця II категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань, що стосуються хімізації сільського господарства;
      - ґрунтознавство, агрохімію;
      - методи відбирання проб ґрунтів, добрив, продукції рослинництва;
      - правила експлуатації лабораторного устаткування та приладів;
      - правила ведення документації;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Ґрунтознавець I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Ґрунтознавець I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Ґрунтознавець I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Ґрунтознавець I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розробляє і організовує виконання заходів зі збереження і підвищення родючості ґрунтів.

2.2. Організовує агрохімічні обстеження сільськогосподарських земель, бере участь у них, а також у відбиранні зразків ґрунтів для аналізів.

2.3. Контролює якість і своєчасність виконання аналізів.

2.4. Сприяє впровадженню у виробництво передового досвіду та нових методів аналізу ґрунтів, продукції, добрив.

2.5. Рекомендує господарствам способи застосування органічних та мінеральних добрив, засобів хімізації.

2.6. Здійснює методичне керівництво проведенням біо-, фізико-хімічних та технологічних аналізів, бере участь у лабораторних дослідженнях і польових дослідах, науково-методичних роботах з оцінки якості ґрунтів та вирощеної продукції.

2.7. Складає характеристики ґрунтів, бере участь у розробленні систем добрив.

2.8. Контролює додержання працівниками правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Ґрунтознавець I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Ґрунтознавець I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Ґрунтознавець I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Ґрунтознавець I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Ґрунтознавець I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Ґрунтознавець I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Ґрунтознавець I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Ґрунтознавець I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Ґрунтознавець I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Ґрунтознавець I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Ґрунтознавець I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Ґрунтознавець I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Ґрунтознавець I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Ґрунтознавець I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Ґрунтознавець I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Ґрунтознавець I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.