Інструкція для посади "Робітник на низькокваліфікованих ручних роботах у сільському господарстві 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Робітник на низькокваліфікованих ручних роботах у сільському господарстві 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта. Мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією робітника на низькокваліфікованих ручних роботах у сільському господарстві 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила навантаження, вивантаження, переміщення і укладання вантажів, які потребують особливого поводження;
      - способи їх закріплення і затарювання;
      - агротехніку збирання врожаю овочевих культур;
      - технологію приготування насіннєвого матеріалу до висівання, садіння;
      - підготовку до внесення добрив;
      - правила заправки сівалок, саджалок насінням та добривами;
      - технологію сортування овочів, картоплі, коренеплодів;
      - норми і правила скиртування сіна, соломи;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Робітник на низькокваліфікованих ручних роботах у сільському господарстві 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Робітник на низькокваліфікованих ручних роботах у сільському господарстві 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Робітник на низькокваліфікованих ручних роботах у сільському господарстві 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Робітник на низькокваліфікованих ручних роботах у сільському господарстві 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Збирає овочі за допомогою засобів механізації, сортує їх за фракціями згідно з вимогами.

2.2. Завантажує насінням та добривами овочесаджалки, сівалки зернові і овочеві.

2.3. Контролює рівномірність висівання, садіння.

2.4. Саджає розсаду овочевих культур за допомогою розсадосадильних машин.

2.5. Скиртує сіно, солому.

2.6. Сортує картоплю та інші коренеплоди за допомогою сортувальних пунктів, пристроїв.

2.7. Закладає їх в овочесховища, тару, кагати, вкриває їх соломою, землею.

2.8. Навантажує, вивантажує і транспортує вантажі, які потребують особливого поводження, на візках, вагонетках та електрокарах; способи закріплення та затарювання вантажів.

2.9. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Робітник на низькокваліфікованих ручних роботах у сільському господарстві 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Робітник на низькокваліфікованих ручних роботах у сільському господарстві 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Робітник на низькокваліфікованих ручних роботах у сільському господарстві 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Робітник на низькокваліфікованих ручних роботах у сільському господарстві 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Робітник на низькокваліфікованих ручних роботах у сільському господарстві 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Робітник на низькокваліфікованих ручних роботах у сільському господарстві 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Робітник на низькокваліфікованих ручних роботах у сільському господарстві 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Робітник на низькокваліфікованих ручних роботах у сільському господарстві 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Робітник на низькокваліфікованих ручних роботах у сільському господарстві 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Робітник на низькокваліфікованих ручних роботах у сільському господарстві 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Робітник на низькокваліфікованих ручних роботах у сільському господарстві 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Робітник на низькокваліфікованих ручних роботах у сільському господарстві 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Робітник на низькокваліфікованих ручних роботах у сільському господарстві 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Робітник на низькокваліфікованих ручних роботах у сільському господарстві 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Робітник на низькокваліфікованих ручних роботах у сільському господарстві 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Робітник на низькокваліфікованих ручних роботах у сільському господарстві 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.