Інструкція для посади "Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та курсове навчання за програмами підготовки тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва в закладах освіти. Кваліфікаційна атестація на право керування машинами категорії A і C або A, B і C. У разі професійної підготовки за двома або кількома категоріями - без вимог до стажу роботи. За інших умов стаж керування машинами категорії A - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила, способи та особливості виконання робіт на самохідних зерно- і кукурудзозбиральних машинах відповідно до вимог агротехніки та агротехнології;
      - шляхи та засоби запобігання втратам зерна під час збирання врожаю;
      - будову, принцип дії та правила технічної експлуатації самохідних зерно- і кукурудзозбиральних машин.

1.4. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Самостійно виконує сільськогосподарські роботи на самохідних зерно- і кукурудзозбиральних машинах відповідно до вимог агротехніки та агротехнології.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.