Інструкція для посади "Завідувач станції захисту рослин", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач станції захисту рослин" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування;
      - методи сортовипробування на держстанціях та сортодільницях;
      - ентомологію, фітопатологію, методи і способи боротьби зі шкідниками, хворобами та бур'янами;
      - біологічні особливості культурних рослин та агротехніку їх вирощування;
      - технологію обробки сільськогосподарських культур та насіннєвого матеріалу пестицидами та біопрепаратами;
      - вимоги до технології під час зберігання, транспортування та застосування хімічних, біологічних засобів;
      - стандарти на засоби захисту рослин;
      - земельне та трудове законодавство, законодавство з охорони навколишнього природного середовища;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Завідувач станції захисту рослин призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач станції захисту рослин підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач станції захисту рослин керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач станції захисту рослин під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу із захисту рослин від шкідників, хвороб та бур'янів.

2.2. Здійснює державний контроль за своєчасним вживанням рекомендованих заходів із захисту рослин усіма землевласниками і землекористувачами, а також за додержанням ними чинних регламентів та правил зберігання, перевезення, застосування хімічних та біологічних засобів захисту рослин.

2.3. На підставі заявок сільськогосподарських підприємств з урахуванням прогнозу щодо появи і розвитку шкідників, хвороб рослин і забрудненості фактичного фітосанітарного стану полів сільськогосподарських культур визначає та забезпечує потребу обслуговуваної зони в хімічних, біологічних засобах захисту рослин і в техніці з їх застосування.

2.4. Забезпечує високоефективне використання й збереження основних фондів, іншого державного майна, що перебуває в користуванні станції.

2.5. Організовує розроблення найбезпечніших і найефективніших методів боротьби зі шкідниками, хворобами та бур'янами, відповідно до місцевих умов, пропагує їх упровадження в сільськогосподарське виробництво.

2.6. Контролює та забезпечує раціональне використання хімічних та біологічних засобів захисту рослин, наземних машин та іншої техніки.

2.7. Сприяє впровадженню прогресивних форм організації та оплати праці, науково обґрунтованих норм, проведенню атестації і раціоналізації робочих місць у підрозділах, що здійснюють роботи із захисту рослин.

2.8. Вивчає досягнення науки і передовий досвід із захисту рослин.

2.9. Організовує навчання кадрів, підготовку і перепідготовку спеціалістів сільськогосподарських підприємств з питань захисту сільськогосподарських культур від шкідників, хвороб та бур'янів.

2.10. Контролює додержання працівниками трудової та виробничої дисципліни, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач станції захисту рослин має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач станції захисту рослин має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач станції захисту рослин має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач станції захисту рослин має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач станції захисту рослин має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач станції захисту рослин має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач станції захисту рослин має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач станції захисту рослин має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач станції захисту рослин має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач станції захисту рослин несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач станції захисту рослин несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач станції захисту рослин несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач станції захисту рослин несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач станції захисту рослин несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач станції захисту рослин несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач станції захисту рослин несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.