Інструкція для посади "Виноградар 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Виноградар 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта. Одержання професії на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологію роботи на живому тяглі з підготовки ділянок та ґрунту до садіння винограду;
      - агротехніку і технологію ручних робіт у розсадниках та виноградниках з підготовки садивного матеріалу (чубуків, саджанців, відсадників), добору пар чубуків для машинного щеплення винограду;
      - порядок догляду за щепами, сортування садивного матеріалу під час стратифікації;
      - способи підготовки виноградної лози до зимівлі та запобігання приморозкам, знімання лози зі шпалер, догляду за розсадниками та плантаціями винограду;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Виноградар 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Виноградар 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Виноградар 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Виноградар 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботи на живому тяглі і вручну з підготовки ділянок та ґрунту до садіння винограду.

2.2. Готує чубуки та інший садивний матеріал винограду до садіння, щеплення, пасинкування.

2.3. Виконує роботи із запобігання приморозкам, піднімає лозу перед відкриванням, знімає її зі шпалер, підв'язує до шпалер, кілець, сітки, зводить лозу на підпори.

2.4. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Виноградар 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Виноградар 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Виноградар 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Виноградар 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Виноградар 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Виноградар 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Виноградар 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Виноградар 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Виноградар 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Виноградар 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Виноградар 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Виноградар 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Виноградар 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Виноградар 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Виноградар 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Виноградар 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Розпушування, розбивання грудок та розрівнювання ґрунту перед садінням.

5.2. Планування ділянки всередині плантації під садіння і встановлення шпалер на рівному рельєфі.

5.3. Підправлення рослин після механізованого садіння саджанців винограду.

5.4. Штучне запилення винограду.

5.5. Прищипування (пінцирування), пасинкування, обламування зелених пагонів винограду.

5.6. Підв'язування до шпалер, кілець, сіток, заведення на підпори виноградної лози.

5.7. Запобігання приморозкам (установлення захисних пристроїв і складання каркасів).

5.8. Вимочування чубуків підщепи й прищепи з укладанням у ємності і виймання з них.

5.9. Добір пар чубуків для машинного щеплення винограду.

5.10. Борознування кори чубуків винограду.

5.11. Закладання чубуків на кільцювання, виймання їх із траншей.

5.12. Догляд за щепами під час стратифікації і кільцювання чубуків.

5.13. Укладання щеп у стратифікаційні ящики.

5.14. Подавання ящиків у стратифікаційні камери та на закопування.

5.15. Підправлення земляного вала під час укривання і відкривання кущів винограду.

5.16. Піднімання лози перед відкриванням, знімання її зі шпалери.