Інструкція для посади "Завідувач станції насінницької", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач станції насінницької" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта 1 галузі управління. Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня: для спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування;
      - методи сортовипробувань;
      - біологічні особливості культурних рослин та агротехніку їх вирощування;
      - землеробство, агрохімію, насінництво;
      - чинні показники якості основних сортів;
      - методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації насінництва, заготівлі, очищення, зберігання і реалізації сортового насіння;
      - основи ринкової економіки, організації виробництва праці й управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Завідувач станції насінницької призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач станції насінницької підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач станції насінницької керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач станції насінницької під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює загальне керівництво насінницькою станцією.

2.2. Організовує і контролює сортооновлення та сортозміну в районах, закріплених за станцією, у відповідності до прийнятої системи насінництва, розмноження репродукційного насіння районованих сортів.

2.3. Здійснює керівництво організацією виробництва сортового насіння в насінницьких господарствах у обсягах, що забезпечують проведення планової сортозміни (сортооновлення).

2.4. Виконує державні програми випробування нових сортів, розробляє рекомендації товаровиробникам для ефективного використання сортових ресурсів.

2.5. Удосконалює методики державного випробування сортів рослин.

2.6. Забезпечує агрохімічне обслуговування насінницьких господарств, заготовляє, очищає, розподіляє насіння.

2.7. Проводить заходи із зниження затрат праці, собівартості та підвищення економічної ефективності виробництва насіння в насінницьких господарствах, на станціях.

2.8. Разом зі спеціалістами вивчає та впроваджує передовий досвід у насінницьких господарствах, закріплених за станцією в галузі сортовипробування.

2.9. Проводить добір та розстановку кадрів.

2.10. Забезпечує високоефективне використання і збереження земельних ресурсів, основних фондів, іншого державного майна, що перебуває в користуванні станції.

2.11. Контролює додержання працівниками правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач станції насінницької має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач станції насінницької має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач станції насінницької має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач станції насінницької має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач станції насінницької має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач станції насінницької має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач станції насінницької має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач станції насінницької має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач станції насінницької має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач станції насінницької несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач станції насінницької несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач станції насінницької несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач станції насінницької несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач станції насінницької несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач станції насінницької несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач станції насінницької несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.