Інструкція для посади "Інспектор державний із закупівлі та якості сільськогосподарських продуктів II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інспектор державний із закупівлі та якості сільськогосподарських продуктів II категорії" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інспектора державного із закупівлі та якості сільськогосподарської продукції - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня;
      - методичні та інші керівні матеріали з питань заготівлі й підвищення якості сільськогосподарських продуктів;
      - чинні положення, що регламентують роботу;
      - необхідні державні стандарти, технічні умови, прейскуранти;
      - технологічні процеси виробництва сільськогосподарських продуктів;
      - правила перевірки сільськогосподарських продуктів під час їх закупівлі та методику розрахунків за них;
      - вимоги споживачів до якості продуктів;
      - основи ринкової економіки;
      - передовий досвід закупівлі продуктів;
      - напрями поліпшення якості сільськогосподарських продуктів, їх зберігання;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Інспектор державний із закупівлі та якості сільськогосподарських продуктів II категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інспектор державний із закупівлі та якості сільськогосподарських продуктів II категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інспектор державний із закупівлі та якості сільськогосподарських продуктів II категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інспектор державний із закупівлі та якості сільськогосподарських продуктів II категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить державний контроль за діяльністю заготівельних організацій та підприємств, незалежно від їх відомчої підпорядкованості і форми власності, щодо закупівель сільськогосподарських продуктів, відповідно до державного замовлення та договорів контрактації; за роботою з укладання договорів контрактації заготівельними і торговельними організаціями та підприємствами з колективними сільськогосподарськими, селянськими (фермерськими) господарствами та іншими товаровиробниками для формування ресурсів продовольства.

2.2. Здійснює систематичний нагляд за виконанням державного замовлення і договорів контрактації закупівлі сільськогосподарських продуктів; за додержанням договірної дисципліни; за виконанням поставок сільськогосподарських продуктів згідно з міжурядовими та міжобласними угодами; за додержанням товаровиробниками та заготівельними організаціями встановленого порядку закупівлі і якості сільськогосподарських продуктів та правильним проведенням розрахунків за них.

2.3. Проводить нагляд за роботою обласних та районних інспекцій, правильністю визначення ними якості сільськогосподарських продуктів і розрахунків за них; за додержанням заготівельними та переробними підприємствами державних стандартів, технічних умов та встановлених методів оцінки якості під час закупівлі сільськогосподарських продуктів.

2.4. Розглядає скарги товаровиробників про неправильну оцінку заготівельними організаціями кількості та якості сільськогосподарських продуктів.

2.5. Допомагає сільськогосподарським підприємствам та заготівельним організаціям удосконалювати роботу з підвищення якості та зменшення втрат сільськогосподарських продуктів під час купівлі, транспортування, зберігання.

2.6. Контролює умови зберігання сільськогосподарських продуктів.

2.7. Узагальнює і розповсюджує передовий досвід роботи сільськогосподарських, заготівельних та переробних підприємств з удосконалення форм і методів заготівлі, підвищення якості сільськогосподарських продуктів.

2.8. Додержується правил і норм охорони прані, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інспектор державний із закупівлі та якості сільськогосподарських продуктів II категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інспектор державний із закупівлі та якості сільськогосподарських продуктів II категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інспектор державний із закупівлі та якості сільськогосподарських продуктів II категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інспектор державний із закупівлі та якості сільськогосподарських продуктів II категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інспектор державний із закупівлі та якості сільськогосподарських продуктів II категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інспектор державний із закупівлі та якості сільськогосподарських продуктів II категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інспектор державний із закупівлі та якості сільськогосподарських продуктів II категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інспектор державний із закупівлі та якості сільськогосподарських продуктів II категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інспектор державний із закупівлі та якості сільськогосподарських продуктів II категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інспектор державний із закупівлі та якості сільськогосподарських продуктів II категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інспектор державний із закупівлі та якості сільськогосподарських продуктів II категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інспектор державний із закупівлі та якості сільськогосподарських продуктів II категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інспектор державний із закупівлі та якості сільськогосподарських продуктів II категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інспектор державний із закупівлі та якості сільськогосподарських продуктів II категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інспектор державний із закупівлі та якості сільськогосподарських продуктів II категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інспектор державний із закупівлі та якості сільськогосподарських продуктів II категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.