Інструкція для посади "Квітникар 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Квітникар 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією квітникаря 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - агротехнічні правила догляду за рослинами;
      - способи висівання насіння і висаджування розсади;
      - норми і час поливання рослин;
      - способи садіння і пересаджування рослин;
      - види, особливості добрив і дезінфікуючих речовин, способи їх застосування;
      - правила обробітку ґрунту і виконання підготовчих робіт для садіння рослин;
      - температурні режими в парниках, теплицях і оранжереях;
      - засоби для запобігання захворюванням рослин;
      - способи боротьби із хворобами рослин;
      - правила користування садово-городнім інструментом та інвентарем;
      - правила викопування квіткових рослин і виймання їх з ґрунту;
      - способи затінення оранжерей;
      - способи планування площ під рейки або під шаблон;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Квітникар 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Квітникар 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Квітникар 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Квітникар 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує не дуже складні земляні роботи.

2.2. Розсіює добрива, проводить маркірування і нарізування борозен.

2.3. Готує насіння і садивний матеріал.

2.4. Улаштовує клумби, рабатки, бордюри тощо.

2.5. Сіє, підсіває, закладає насіння руками, садить, підсаджує, висаджує, розкладає в ямки та борозни цибулини, бульби, розсаду тощо.

2.6. Пікірує розсаду квіткових культур у ящики на стелажах.

2.7. Здійснює механізоване поливання рослин.

2.8. Препарує цибулини гіацинтів.

2.9. Висаджує на пророщування бульбоцибулинні рослини.

2.10. Розмножує лілеї лусочками, цибулинками і бульбочками.

2.11. Доглядає за квітковими рослинами з допомогою простих інструментів і пристроїв.

2.12. Натягує дріт на підпори.

2.13. Живцює хризантеми, герань та інші квітникові культури.

2.14. Виконує формувальне стриження і обрізування килимових квітників та бордюрів, пасинкування і прищипування квіткових рослин.

2.15. Підв'язує до кілків і сіток гілки квіткових рослин.

2.16. Викопує жоржини та інші бульбочкові, а також цибулинні квіткові рослини.

2.17. Відбирає насінники однорічних квітів (левконії, айстри тощо).

2.18. Зрізує й сортує квіти з урахуванням вимог стандартів, підраховує, складає букети, зв'язує і пакує їх.

2.19. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.20. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.21. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Квітникар 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Квітникар 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Квітникар 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Квітникар 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Квітникар 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Квітникар 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Квітникар 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Квітникар 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Квітникар 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Квітникар 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Квітникар 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Квітникар 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Квітникар 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Квітникар 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Квітникар 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Квітникар 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Планування під рейку або під шаблон квітників, бордюрів.

5.2. Складання букетів квітів.

5.3. Садіння та вирощування жоржин, кал.

5.4. Навантаження і розвантаження квітів.

5.5. Сортування за розмірами, садіння, викопування цибулин і бульбоцибулин квіткових рослин.

5.6. Підготовка до садіння, сортування, підрахунок, відпускання, пакування та транспортування садивного матеріалу (бульбочок, цибулин, квіткової розсади тощо).

5.7. Натягування на парниках і в утепленому ґрунті синтетичної плівки.

5.8. Приготування розчинів, емульсії.

5.9. Зрізування, викопування, очищення від землі, коріння і лусочок, підщипування цибулинок квітів однорічних й багаторічних.