Інструкція для посади "Ефіроолійник 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Ефіроолійник 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією ефіроолійника 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - сучасну технологію вирощування-ефіроолійних культур;
      - агротехнічні способи роботи на живому тяглі, виконання ручних робіт, робіт з обслуговування механізованих агрегатів на посівних роботах, під час садіння, догляду за посівами, підготовчих робіт із захисту рослин від шкідників та хвороб, збирання врожаю;
      - основи ринкової економіки;
      - шляхи підвищення продуктивності праці, поліпшення якості продукції;
      - вимоги споживачів до неї;
      - основи нормування, оплати й організації праці;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Ефіроолійник 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Ефіроолійник 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Ефіроолійник 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Ефіроолійник 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує ручні, кінно-ручні та механізовані польові роботи з вирощування троянди, лаванди, м'яти, меліси та інших ефіроолійних культур.

2.2. Готує компости, розчини рідких органічних та мінеральних добрив.

2.3. Заготовляє живці для прищеплення та окулірування.

2.4. Сортує садивний матеріал, садить та підсаджує сіянцями, живцями, пагонами.

2.5. Виконує роботи з омолодження троянди, лаванди, м'яти, меліси.

2.6. Збирає квіти троянди, суцвіття лаванди.

2.7. Обмолочує і очищає насіння ефіроолійних культур.

2.8. Володіє основами нормування та оплати праці.

2.9. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Ефіроолійник 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Ефіроолійник 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Ефіроолійник 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Ефіроолійник 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Ефіроолійник 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Ефіроолійник 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Ефіроолійник 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Ефіроолійник 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Ефіроолійник 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Ефіроолійник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Ефіроолійник 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Ефіроолійник 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Ефіроолійник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Ефіроолійник 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Ефіроолійник 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Ефіроолійник 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Розорювання снігу кінним плугом або підгортальником.

5.2. Дискування, лущення, культивація суцільна.

5.3. Розвезення гною по полю з розкиданням.

5.4. Маркірування поля для садіння.

5.5. Розбивання поля на ділянки плугом, підгортальником.

5.6. Підрізування коренів сіянців скобою.

5.7. Улаштування мережі дрібних канавок плугом-підгортальником чи борозноутворювачем.

5.8. Перекопування ґрунту.

5.9. Вирівнювання ділянки з перекиданням землі (планування).

5.10. Розбивання ділянки всередині плантації під садіння та встановлення шпалер на схилах з улаштуванням терас.

5.11. Подрібнення та просіювання мінеральних добрив і вапна.

5.12. Змішування кількох видів мінеральних добрив.

5.13. Виготовлення компостів, розчинів рідких органічних та мінеральних добрив.

5.14. Заготівля живців для прищеплень, окулірування та садіння.

5.15. Сортування і підготування садивного матеріалу.

5.16. Садіння і підсаджування сіянцями, дичками, живцями.

5.17. Укладання гілок троянди та інших культур для вирощування відводок.

5.18. Омолодження троянди, м'яти, меліси, лаванди (зрізування кущів на заданій висоті).

5.19. Збереження від заморозків (укривання на зиму з улаштуванням і без улаштування каркасів).

5.20. Збирання квітів троянди, зрізування м'яти, меліси, суцвіть лаванди.

5.21. Обмолочування і очищення насіння ефіроолійних культур.

5.22. Ремонт плантацій троянди, лаванди, м'яти, меліси та ін.