Інструкція для посади "Грибовод 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Грибовод 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - види грибів і способи їх вирощування у відкритому і закритому ґрунті;
      - основи біології їстівних грибів;
      - технологію вирощування грибів, технологічну послідовність і способи виконання робіт, готування грядок, стелажів, камер для вирощування грибів;
      - правила обслуговування машин і механізмів під час приготування компостів, покривного ґрунту;
      - принцип роботи контрольно-вимірювальних приладів;
      - способи посіву грибниці;
      - правила компостування, інокуляції, приготування ґрунтосуміші, поливання, підтримання необхідної температури, регулювання тепла, світла, вологості, концентрації CO2;
      - строки і способи збирання врожаю, сортування, визначення якості готування до реалізації;
      - пакування і зберігання грибів;
      - хвороби грибів, запобігання їх появі;
      - способи дезінфекції ґрунту, тари, камер, споруд для вирощування і тимчасового зберігання зібраних грибів;
      - технічні умови на посівний матеріал і готову продукцію;
      - основи санітарії і гігієни;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Грибовод 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Грибовод 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Грибовод 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Грибовод 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес вирощування їстівних грибів (печериці двоспорової (шампіньйона), гливи звичайної, кільцевика тощо).

2.2. Виконує роботи з вирощування грибів у відкритому і закритому ґрунті.

2.3. Проводить підготовку культиваційних приміщень для вирощування грибів.

2.4. Готує різні субстрати-компости.

2.5. Проводить компостування, пастеризацію, ферментацію, кондиціонування компостів, залежно від вибраної технології приготування компосту.

2.6. Стежить за температурою, вологістю, концентрацією CO2 в камерах.

2.7. Завантажує компости в ящики, контейнери, стелажі, поліетиленові мішки.

2.8. Проводить інокуляцію (посів) компосту міцелієм, під час культивування грибів, покриває папером, зволоженим 1 % формаліном, готує розчини.

2.9. Вкриває покривною ґрунтосумішшю поверхню компосту.

2.10. Поливає грядки.

2.11. Доглядає за грибами.

2.12. Проводить санітарні зачищення.

2.13. Підготовляє тару для збору грибів.

2.14. Проводить збір грибів.

2.15. Сортує за стандартами.

2.16. Фасує плодові тіла в тару.

2.17. Готує культиваційні споруди до нового циклу вирощування грибів.

2.18. Готує продукцію до реалізації, переробки, зберігання.

2.19. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.20. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.21. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Грибовод 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Грибовод 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Грибовод 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Грибовод 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Грибовод 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Грибовод 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Грибовод 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Грибовод 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Грибовод 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Грибовод 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Грибовод 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Грибовод 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Грибовод 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Грибовод 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Грибовод 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Грибовод 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Заготівля компонентів для компосту (соломи зернових культур, кінського гною, курячого посліду, мінеральних добавок тощо).

5.2. Підготовка та приготування компосту.

5.3. Закладання компосту в контейнери, стелажі, ящики, лотки, поліетиленові мішки.

5.4. Підготовка міцелію до посіву.

5.5. Інокуляція, накривання папером під час культивування грибів, щоденне зволоження компосту.

5.6. Знімання паперу.

5.7. Підготовка покривної ґрунтосуміші.

5.8. Приготування розчинів.

5.9. Покривання компосту ґрунтосумішшю.

5.10. Щоденні поливи.

5.11. Збирання врожаю, сортування грибів.

5.12. Видалення компосту.

5.13. Дезінфекція приміщень, тари.

5.14. Обприскування грибів від шкідників і хвороб.