Інструкція для посади "Квітникар 1-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Квітникар 1-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта. Професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила користування ручним садовим інвентарем під час виконання найпростіших робіт у квітниках;
      - норми, правила навантаження і транспортування вантажів;
      - назви вантажів і правила їх укладання;
      - особливості підготовки тари під висівання дрібного квіткового насіння і пікірування рослин;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Квітникар 1-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Квітникар 1-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Квітникар 1-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Квітникар 1-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує допоміжні роботи, пов'язані з прибиранням клумб, рабаток і бордюрів від листя, сміття, снігу тощо.

2.2. Забезпечує робочі місця садильним матеріалом, добривами й інвентарем.

2.3. Бере участь у сортуванні різних вантажів і укладанні їх у визначених місцях.

2.4. Очищає рослини в оранжереях, обмиває і обприскує водою.

2.5. Очищає гвоздики від сухих листків і бур'янів у разі ярусного підв'язування.

2.6. Готує квіткові рослини до викопування.

2.7. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Квітникар 1-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Квітникар 1-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Квітникар 1-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Квітникар 1-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Квітникар 1-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Квітникар 1-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Квітникар 1-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Квітникар 1-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Квітникар 1-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Квітникар 1-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Квітникар 1-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Квітникар 1-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Квітникар 1-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Квітникар 1-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Квітникар 1-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Квітникар 1-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Очищення від листя, сміття, снігу тощо клумб, рабаток, бордюрів, доріжок.

5.2. Затарювання, миття, прибирання і укладання в штабелі горщиків, ящиків.

5.3. Навантаження і розвантаження невідповідальних вантажів.

5.4. Прибирання кілочків.

5.5. Рознесення під час садіння саджанців, сіянців, живців.

5.6. Підготовка до садіння і очищення від землі стелажів і тари.