Інструкція для посади "Ефіроолійник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Ефіроолійник 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією ефіроолійника 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - передову агротехніку і технологію вирощування троянди, лаванди, м'яти, меліси та інших ефіроолійних культур;
      - машини та знаряддя для виконання робіт;
      - правила регулювання їх робочих органів, встановлення в робоче й транспортне положення;
      - порядок своєчасного очищення й змащення, проведення дрібних ремонтів і ліквідації незначних дефектів;
      - основи землеробства;
      - методи захисту рослин від шкідників та хвороб;
      - систему застосування мінеральних та органічних добрив;
      - вимоги споживача до якості продукції;
      - державні стандарти на готову продукцію;
      - шляхи та методи підвищення продуктивності праці, поліпшення якості продукції;
      - основи ринкової економіки, собівартості, прибутку;
      - нормування, організацію та оплату праці;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Ефіроолійник 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Ефіроолійник 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Ефіроолійник 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Ефіроолійник 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Високопродуктивно використовує машини та знаряддя на живому тяглі, а також механізовані агрегати під час обробітку ґрунту, сівби, садіння сіянців, саджанців, догляду за насадженнями та посівами в процесі вирощування троянди, лаванди, м'яти, меліси та інших ефіроолійних культур.

2.2. Виконує всі роботи з обробітку ґрунту й підготовки його до сівби, садіння ефіроолійних культур.

2.3. Здійснює висівання та садіння.

2.4. Доглядає за посівами.

2.5. Збирає врожай вручну.

2.6. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Ефіроолійник 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Ефіроолійник 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Ефіроолійник 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Ефіроолійник 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Ефіроолійник 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Ефіроолійник 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Ефіроолійник 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Ефіроолійник 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Ефіроолійник 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Ефіроолійник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Ефіроолійник 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Ефіроолійник 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Ефіроолійник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Ефіроолійник 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Ефіроолійник 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Ефіроолійник 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Оранка суцільна, оранка міжрядь, на схилах та землі з кущами.

5.2. Маркірування поля для садіння.

5.3. Обробка гербіцидами та іншими отрутохімікатами.

5.4. Підорювання та виорювання сіянців, саджанців.

5.5. Накривання та відкривання чи розорювання накривного вала в розсаднику.

5.6. Підживлення рослин, внесення в ґрунт органо-мінеральних сумішей, органічних та мінеральних добрив.

5.7. Садіння та підсаджування саджанцями.

5.8. Формування та обрізування кущів троянди, лаванди, м'яти, меліси тощо.

5.9. Приготування сумішей і розчинів отрутохімікатів, гербіцидів, біопрепаратів та отруйних приманок.

5.10. Обприскування та обпилення отрутохімікатами, гербіцидами.

5.11. Фумігація живців, сіянців, саджанців.