Інструкція для посади "Оператор з добування нафти й газу 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор з добування нафти й газу 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна чи базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією оператора з добування нафти й газу 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основні поняття про нафтове і газове родовище;
      - призначення, правила експлуатації та обслуговування наземного обладнання свердловин і установок, інструменту і пристроїв, контрольно-вимірювальних приладів;
      - технологічний процес видобування, збирання, транспортування нафти, газу, газового конденсату, закачування і відбирання газу;
      - схему збирання та транспортування нафти, газу, газового конденсату на обслуговуваній дільниці;
      - будову контрольно-вимірювальних приладів, апаратури, засобів автоматики і телемеханіки.

1.4. Оператор з добування нафти й газу 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор з добування нафти й газу 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор з добування нафти й газу 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор з добування нафти й газу 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес за всіма способами видобування нафти, газу та газового конденсату.

2.2. Здійснює обслуговування, монтаж і демонтаж обладнання і механізмів під керівництвом оператора вищої кваліфікації.

2.3. Виконує роботи щодо підтримання заданого режиму роботи свердловин, установок комплексної підготовки газу, групових замірних установок, дотискних насосних і компресорних станцій, станцій підземного зберігання газу та інших об'єктів, пов'язаних з технологією видобування нафти, газу та газового конденсату і підземного зберігання газу.

2.4. Розбирає, ремонтує і складає окремі вузли і механізми простого нафтогазопромислового устаткування та арматури.

2.5. Очищує насосно-компресорні труби в свердловині від парафіну і смол механічними та автоматичними скребачками.

2.6. Продуває газові свердловини з низьким тиском і шлейфи від рідини, яка зібралася.

2.7. Обробляє парою високого тиску підземне і наземне обладнання свердловин і викидних ліній.

2.8. Заміряє дебіт свердловин на автоматизованій груповій замірній установці.

2.9. Розшифровує показання приладів контролю і автоматики.

2.10. Подає інформацію керівникові робіт та операторові про всі неполадки в роботі свердловин та іншого нафтогазопромислового устаткування, які виникали протягом зміни.

2.11. Бере участь у підготовці об'єкта до роботи в осінньо-зимовий період.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор з добування нафти й газу 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор з добування нафти й газу 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор з добування нафти й газу 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор з добування нафти й газу 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор з добування нафти й газу 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор з добування нафти й газу 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор з добування нафти й газу 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор з добування нафти й газу 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор з добування нафти й газу 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор з добування нафти й газу 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор з добування нафти й газу 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор з добування нафти й газу 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор з добування нафти й газу 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор з добування нафти й газу 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор з добування нафти й газу 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор з добування нафти й газу 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.