Інструкція для посади "Сортувальник тютюну у ферментаційному виробництві 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Сортувальник тютюну у ферментаційному виробництві 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією сортувальника тютюну у ферментаційному виробництві 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - нормативно-технічну документацію на ферментований і неферментований тютюн;
      - ознаки ботанічних і товарних сортів тютюну;
      - ознаки хвороб, дефектів, пошкоджень листя тютюну;
      - способи визначення якості листового тютюну;
      - правила складування і зберігання листового тютюну.

1.4. Сортувальник тютюну у ферментаційному виробництві 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Сортувальник тютюну у ферментаційному виробництві 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Сортувальник тютюну у ферментаційному виробництві 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Сортувальник тютюну у ферментаційному виробництві 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Відбирає ферментовий або неферментовий тютюн шляхом потокового або попакового сортування за стандартом.

2.2. Виймає в процесі сортування листя, уражене хворобами або з іншими дефектами.

2.3. Розподіляє пачки або паки за товарними сортами або підсортами.

2.4. Підбирає однорідні партії неферментованого тютюну за ботанічними і товарними сортами, з урахуванням їх вологості, для завантаження у ферментаційні камери.

2.5. Складає тютюн після сортування відповідно до інструкції складування і зберігання.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Сортувальник тютюну у ферментаційному виробництві 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Сортувальник тютюну у ферментаційному виробництві 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Сортувальник тютюну у ферментаційному виробництві 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Сортувальник тютюну у ферментаційному виробництві 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Сортувальник тютюну у ферментаційному виробництві 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Сортувальник тютюну у ферментаційному виробництві 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Сортувальник тютюну у ферментаційному виробництві 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Сортувальник тютюну у ферментаційному виробництві 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Сортувальник тютюну у ферментаційному виробництві 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Сортувальник тютюну у ферментаційному виробництві 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Сортувальник тютюну у ферментаційному виробництві 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Сортувальник тютюну у ферментаційному виробництві 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Сортувальник тютюну у ферментаційному виробництві 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Сортувальник тютюну у ферментаційному виробництві 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Сортувальник тютюну у ферментаційному виробництві 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Сортувальник тютюну у ферментаційному виробництві 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.