Інструкція для посади "Респіраторник 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Респіраторник 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Стаж роботи на підприємствах буріння або видобутку нафти та газу (за професіями бурильника, електрогазозварника, монтажника, слюсаря тощо не нижче 5 розряду) - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - інструкції, положення, статути та інші керівні документи, що регламентують правила проведення робіт під час ліквідації газонафтоводопроявів та відкритих газових і нафтових фонтанів;
      - причини виникнення газонафтоводопроявів і переходу їх у викиди та відкриті фонтани;
      - технічну характеристику, будову, принцип роботи, порядок монтажу і експлуатації гирлового обладнання, устаткування, обладнання та пристроїв для ліквідації відкритих фонтанів;
      - склад і властивості газів, конденсату, нафти, їх дію на організм людини, гранично допустимі концентрації;
      - технічну характеристику, будову, принцип роботи, порядок застосування газоаналітичної, газозахисної та газорятувальної апаратури;
      - правила та безпечні прийоми виконання газонебезпечних робіт та робіт під час ліквідації газонафтоводопроявів та відкритих фонтанів;
      - способи надання першої долікарняної допомоги потерпілим у разі нещасних випадків і отруєння газом;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Респіраторник 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Респіраторник 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Респіраторник 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Респіраторник 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Рятує людей під час аварій, виникнення відкритих газових та нафтових фонтанів.

2.2. Надає долікарняну допомогу потерпілим у разі нещасних випадків і отруєння газом.

2.3. Проводить аналізи повітряного середовища в газонебезпечних місцях.

2.4. Визначає рівень безпеки під час виконання газонебезпечних і газоелектрозварювальних робіт у приміщеннях, колодязях, ємкостях.

2.5. Виконує газонебезпечні роботи в ємкостях, колодязях, тунелях, колонах з використанням ізолюючих дихальних апаратів.

2.6. Виконує роботи з ліквідації відкритих фонтанів (розчищення гирла свердловини від металоконструкцій в умовах палаючого струменя, створення бази на гирлі фонтануючої свердловини, відрізання труб за допомогою труборізок, розчленування бурового устаткування, наведення запірної арматури на гирло фонтануючої свердловини, гасіння полум'я палаючого фонтану за допомогою полум'яподавлювачів, тампонування пропусків газу в гирловому обладнанні, примусовий спуск труб у свердловину під тиском).

2.7. Виконує аварійно-ремонтні роботи на експлуатаційних свердловинах (заміну засувок фонтанних арматур під тиском, заміну насосно-компресорних труб без глушіння свердловини, свердління шиберів засувок фонтанних арматур під тиском, усунення негерметичності в гирловому обладнанні).

2.8. Підтримує в справному стані і постійній готовності до застосування захисні засоби, киснево-дихальну, газозахисну, теплозахисну та іншу апаратуру, контролюючі прилади та інше спорядження.

2.9. Бере участь у планових тренуваннях із застосуванням газотеплозахисних засобів на навчальних полігонах та тренажерах з опрацюванням прийомів рятування людей, способів і варіантних методів ліквідації газонафтоводопроявів та відкритих фонтанів, спеціального оснащення та спорядження з метою підвищення професійної майстерності, фізичної роботоспроможності та теплової витривалості.

2.10. Бере участь у тактичних навчаннях з опрацювання практичної взаємодії в аварійних обставинах.

2.11. Проводить профілактичний огляд, налагоджування, дрібний ремонт захисних засобів та іншого спорядження.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Респіраторник 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Респіраторник 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Респіраторник 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Респіраторник 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Респіраторник 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Респіраторник 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Респіраторник 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Респіраторник 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Респіраторник 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Респіраторник 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Респіраторник 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Респіраторник 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Респіраторник 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Респіраторник 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Респіраторник 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Респіраторник 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. До виконання газонебезпечних робіт і робіт на ліквідації газонафтоводопроявів та відкритих фонтанів допускаються чоловіки не молодші 20 років, які за станом здоров'я та результатами стажування придатні до роботи з використанням засобів захисту органів дихання та спеціального спорядження.